מדריך לכיתת המחוננים

ערכה לעבודה עם כיתות מחונננים, שפותחה במעבדת המחקר והפיתוח של המו"פ. הערכה מדגישה את התפתחותו ורווחתו האישית (wellbeing) של התלמיד המחונן, ומציגה: תפיסת עבודה, מענים רגשיים-חברתיים, פרקטיקות הוראה, העשרה מותאמת ועבודה עם הורי הילדים המחוננים.
/ ינואר 2019

אחד המענים שמציע האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים הוא שיבוצם בכיתות מחוננים הפועלות בבתי ספר רגילים. במסגרת טיוב העשייה החינוכית המתרחשת בכיתות אלו, ויחד עם אגף מו"פ, יצאה לדרך מעבדה מחקר ופיתוח, שמטרותיה היו: לתרגם את מתווה הליבה של כיתות אלו, לדרכי פעולה חינוכיות שיהיו ברות ביצוע, איכותיות ומקוריות; לגעת בסוגיות פדגוגיות, חברתיות ורגשיות בכיתות ייחודיות אלו; ולהציע תפיסה וכלים שיעוררו את מסלולי המחוננים לחשוב, לבחון את עצמם מחדש, לאתגר את עצמם, לחדש ולהתחדש.

הערכה מדגישה את התפתחותו ורווחתו האישית (wellbeing) של התלמיד המחונן, ומציגה תפיסת עבודה, מענים רגשיים-חברתיים, פרקטיקות הוראה, העשרה מותאמת ועבודה עם הורי הילדים המחוננים.

הערכה כוללת רעיונות ותוצרים, המהווים ארגז כלים נרחב, יישומי וגמיש – שכל בית ספר המפעיל מסלול כיתות מחוננים יכול לצאת נשכר ממנו, ושיכולים להצמיח פרקטיקות נוספות לעבודה חינוכית מיטבית עם התלמידים המחוננים.