מדריך למנהל/ת בית ספר מתמיד

כיצד לסייע לתלמידים בהתמודדות בעולם משתנה? איך להתמודד עם תלמידים מאתגרים מבלי לתייג אותם? מדריך לבניית התערבות מותאמת להתמודדות עם תופעות הנשירה והסיכון בגיל היסודי.
/ ספטמבר 2019

מדריך זה הוא תוצר של מעבדת התמדה באגף מו“פ ניסויים ויזמות, שהוקמה יחד עם אגף א' ילדים ובני נוער בסיכון ומנהלת האגף לחינוך יסוד במשרד החינוך.

מטרת המעבדה: למנוע נשירה של תלמידים מלימודים בתיכון, באמצעות התערבות במהלך לימודיהם היסודיים. כיוון שאיננו יכולים לדעת מי מהתלמידים ינשור, הנחת היסוד הייתה שחשוב לצייד את כלל התלמידים ביכולת התמודדות.

המדריך נכתב לאורה של הגישה הסלוטוגנית – גישה לקידום בריאות, המתמקדת בכוחות ובמשאבים של התלמיד, הכיתה והסביבה במקום בהיבטים של קושי וחולשה, ובפרקטיקות הנגזרות ממנה, שמציידות את הילדים בכלי התמודדות עם אתגרים ומשברים – בבית הספר ובחיים בכלל. תפיסה זו פוגשת את גישת ה“עיצוב האוניברסלי“ בשדה החינוך, שמשמעותה הבניית דרכי הוראה ולמידה נגישות ומותאמות לכלל אוכלוסיית הלומדים.

בתי הספר שהשתתפו במעבדה, יצאו לחקר עצמי במטרה לזהות את הגורמים שסייעו להם להצליח עם תלמידים מאתגרים בעבר, ומתוך כך גזרו ממדים שהיו חשובים לעבודתם העכשווית.
מתוך כלל ההתנסויות הבית ספריות, זיהינו אבני דרך והיבטים שצריכים להשתנות בהתנהלות בית הספר המבקש ליישם את הגישה הסלוטוגנית. במסמך הנוכחי ננסה לפרוט אותם, ולהציע דוגמאות לכלים ולתוכנית עבודה לבית ספר המעוניין בשינוי.

 

 

מדריך למנהל/ת בית ספר מתמיד

/ ספטמבר 2019