ממגמות עתיד ועקרונות פמ"ע לפרקטיקות יישומיות

אסופה של יוזמות ופרקטיקות, מדויקות וחדשניות, שיצרו 42 מוסדות חינוך שלקחו חלק בתכנית "מסלולי ההרצה" באגף מו"פ, ניסויים ויוזמות. התכנית כללה למידה אקדמית וסדנאית ליישום פדגוגיה מוטת עתיד. 
/ אפריל 2020

בשנה"ל תשע"ט השתתפו כ-120 אנשי חינוך חדורי מוטיבציה מ-42 מוסדות חינוך, המייצגים את כלל מערכת החינוך מכל הגילאים והמגזרים, בתכנית ״מסלולי ההרצה" של יחידת פדגוגיה מוטת עתיד באגף מו"פ, ניסויים ויוזמות.

אנשי החינוך השתתפו לאורך השנה בלמידה אקדמית וסדנאות התנסות בנושא יישום פדגוגיה מוטת עתיד, ופיתחו במסגרתה מגוון יוזמות ופרקטיקות, מדויקות, חדשניות ומוטות עתיד. באירוע Day Demo נבחרו שישה זוכים – יוזמה אחת בכל קטגוריה של ששת עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד, וכן שישה זוכים נוספים, שיוזמתם הביאה לידי ביטוי באופן ישיר את עקרון התמורתיות.

בדו"ח זה מוצגים כלל תוצרי מסלולי ההרצה של בתי הספר שהשתתפו, כולל יוזמות ופרקטיקות מתוך ההתנסויות הרבות והמגוונות של בתי הספר.

הנכם מוזמנים להשתמש בחומרים. קחו ועשו זאת לשלכם!