מעבדת חט"ב העתידית

חטיבת הביניים פוגשת את התלמידים כשהם בתווך, בין שנות היסודי לשנות התיכון, ומאפשרת עשייה חינוכית משמעותית. המסמך מציג תפיסה חינוכית, ונושאי מפתח שראוי לתת עליהם את הדעת כאשר מתניעים תהליכי התחדשות בחטיבת הביניים.
גליה רטנר ואורלי חצור, אגף מו"פ, ניסויים ויזמות, משרד החינוך
/ ספטמבר, 2021

המסמך מציג תפיסה חינוכית, ונושאי מפתח שראוי לתת עליהם את הדעת כאשר מתניעים תהליכי התחדשות בחטיבת הביניים.

חטיבת הביניים פוגשת את התלמידים כשהם בתווך, בין שנות היסודי לשנות התיכון, ומאפשרת עשייה חינוכית משמעותית, שמתמקדת בשתי מטרות:

למידה מצמיחה – המעניקה ללומדים ערכים, ידע ומיומנויות לשגשוג במציאות משתנה, כולל מיומנויות ללמידה עצמאית ובחירה.
חיזוק החוסן ותחושת השייכות, באמצעות למידה רגשית וחברתית.

התחומים בהם יש פוטנציאל להשפעה משמעותית בחטיבות הביניים:
שינוי והתאמה של מערכת השעות | עבודת צוות המורים וחיזוק תחושת השייכות שלהם | התאמת האירועים השנתיים לייעוד חטיבת הביניים | ושינוי צורת ההערכה במקצועות השונים.

איזה שינויים כדאי לעשות?

  • שינוי במספר התלמידים שמורה פוגש בו־זמנית, ובזמן המפגש הממוצע שלו עם כל אחד מהם, כך שתתאפשר יצירת קשר משמעותי ביניהם.
  • הגדלת היקף הבחירה המוצע לתלמיד – שמגדילה את המוטיבציה והמחויבות של התלמידים ללמידה, ומשפרת את ההתאמת השיעורים אליהם.
  • שינוי באופן שבו מתבצע הליווי הפרטני לתלמידים – כך שיתאים לצרכיהם ולשלב ההתפתחותי בו הם נמצאים.
  • יצירת הזדמנויות למורים לעבוד יחד.

במסמך נסקרות מגמות עתיד חברתיות, טכנולוגיות, כלכליות, סביבתיות ופוליטיות, והשפעתן על חטיבות הביניים. הכיוונים הפדגוגיים המומלצים לאור מגמות העתיד:

למידה מעורבת  Blended Learning | הוראה מפתחת חשיבה חישובית |  למידה חווייתית |  למידה מגולמת  Learning Embodied | רב־אוריינות והוראה מבוססת דיון | משחוק Gamification

במסמך משובצות דוגמאות מאירות עיניים, מקוריות ומעוררות השראה, של תהליכים שיושמו בבתי הספר שלקחו חלק בתהליך.

 

 

מעבדת חט"ב העתידית

גליה רטנר ואורלי חצור, אגף מו"פ, ניסויים ויזמות, משרד החינוך

/ ספטמבר, 2021