עקרונות ארגון חינוך מוטה עתיד

מהם העקרונות של ארגון חינוך מוטה עתיד? כיצד הוא מעצב בהתמדה את העתיד הרצוי לו בהתאם למציאות המשתנה, וכיצד הוא שומר על הרלוונטיות שלו?

במצגת תמצאו מידע על: אתגר ההסתגלות הארגונית למציאות המשתנה, ארגון מורכב מסתגל ומודל פמ"ע, חשיבת עתיד לעדכון מצפן מערכתי, אקו-סיסטם מערכתי תומך ומאפשר, המפקח כמטפח בארגון חינוך מוטה עתיד והכשרה והפיתוח המקצועי להם הוא נדרש, קריטריונים להצלחת מהלך מחוז מוטה עתיד, ועוד.