פדגוגיה מוטת עתיד – מהדורה ראשונה 2018

פמ"ע מהדורה ראשונה - כוללת מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות, ומבוססת על 1200 תובנות שניסחו 150 אנשי ונשות חינוך, 181 מגמות עתידיות, 55 אתגרים חינוכיים, 32 המלצות מעשיות, 20 ראיונות עם מומחים, 6 עקרונות פדגוגיים, מודל אחד ועתיד משותף אחד לכולנו
/ דצמבר 2016

מודל פדגוגיה מוטת עתיד מכוון להתאים את הפדגוגיה לדרישות הנגזרות ממגמות העתיד ולתמוך בהכנת הלומדים לחיים במציאות שונה, מורכבת ועתירת אי ודאות. המודל כולל שישה עקרונות פדגוגיים מרכזיים, מהם נגזרות המלצות פדגוגיות לדרכי למידה חדשות, מיומנויות נדרשות, שינויים במערכת החינוך ויישום טכנולוגיות וסביבות מתקדמות ומאפשרות. בנוסף, גובשה מעטפת המלצות בתחומי המדיניות והארגון של מערכת החינוך, שתסייע ביישומו.
פדגוגיה מוטת עתיד יכולה להוות מצפן להכוונת החדשנות הפדגוגית במערכת החינוך. מקבלי החלטות בכל הרמות של מערכת החינוך יכולים להשתמש במגמות, באתגרים, בעקרונות ובהמלצות הנכללות בה, כדי למקד ולכוון את פעילותם בתחום החדשנות הפדגוגית.

 

פדגוגיה מוטת עתיד – מהדורה ראשונה 2018

/ דצמבר 2016