פדגוגיה של חשיבת עתיד

האם העתיד חקוק או נתון להשפעת בחירותינו? מדוע שנרצה לחשוב באופן שיטתי על העתיד? ואיזו תועלת יכולה לצמוח לנו מכך?
ארז ליבנה
/ ספטמבר, 2021

במציאות המורכבת והמשתנה של המאה ה-21, יש חשיבות לכך שכל בעלי העניין במערכת החינוך – לומדים, מורים ומנהלים ברמות השונות – ירכשו גישות ויכולות שיסייעו להם להתמודד, לצמוח ולשגשג מול האתגרים וההזדמנויות שהמציאות מזמנת.

'פדגוגיה של חשיבת עתיד' עוסקת בקידום כשירות חשיבת עתיד של הלומדים במוסדות חינוך, כדי לפתח לומד פעלן המסוגל לעצב עתיד רצוי לו ולחברה, ולחתור להגשמתו של עתיד זה באופן עצמאי ואחראי. ערכה זו מאפשרת לבעלי העניין לרכוש גישות ויכולות אלו.
הערכה מכילה מאגר ידע המתייחס להגדרות, בסיס תיאורטי ומסגרת תפיסתית יישומית, מגוון שיטות וכלים והמלצות ליישום. בנוסף, כוללת הערכה מערכי הדרכה בנושא פדגוגיה של חשיבת עתיד, הכוללים מצגות, סדנאות התנסות וכלים. המטרה היא שבעלי העניין השונים במערכת החינוך ילמדו את תכני הערכה באופן עצמאי, ויישמו את כולה או חלקים ממנה בהתאם למסלולי העשייה הייחודיים להם.

תהליך פיתוח הערכה יימשך באגף מו"פ גם לאור הניסיון המצטבר מהשטח, ובעתיד יפורסמו מהדורות נוספות, מרחיבות ועדכניות.