פיתוח אייג'נסי (Agency) בלמידת מורים

כיצד יכולים תהליכי למידת מורים להבנות יכולות אייג'נסי: פרואקטיביות, יוזמה, ניהול עצמי? ואם יתקיימו תהליכים אלו ברמה הרשותית, מה עשויה להיות תרומת ההקשר המקומי לעניין? שאלות אלו, ואחרות שנגזרות מהן, הן שהובילו מהלך שתמצית תוצאותיו מוצגת לפניכם.
גליה רטנר
/ מאי, 2022

בשנת 2019 הוציא אגף מו"פ ניסויים ויוזמות מסמך מכונן שכותרתו "פיתוח אייג'נסי אצל לומדים", מאת ד"ר ערן ברק מדינה. המסמך הנוכחי מרחיב את הדיון לאייג'נסי של מורים, נושא שמעסיק מאד את ה-OECD ואת הספרות האקדמית העדכנית, והוא מהותי לעשייה פדגוגית חינוכית מתקדמת במציאות הנוכחית.

מסמך זה מסכם את החלק של מעבדת האוטונומיה ברשויות, שעסק בלמידת המורים: הרשויות הגו, התאימו ויישמו מודלים מקומיים ללמידת מורים, בתהליך שלקחו בו חלק משתתפים רלוונטיים מהרשויות וממרכזי הפסג"ה, בהובלה משותפת של אגף מו"פ, מינהל עו"ה ואגף עו"ה בתפקידי הדרכה.

הרשויות הוזמנו למקסם את ההזדמנות, ולייחד את למידת המורים הרשותית, תוך מחשבה על צרכים מקומיים רשותיים, ועל האופן שבו תהליכי למידת מורים עשויים לשרת צרכים אלו. השיח במעבדה כמו גם תהליכי הפיתוח, כיוונו ללמידת מורים אשר מצמיחה מורים פעלנים, יוזמים, פרואקטיביים, שהם בעלי יכולת מקצועית ואישית לנווט את עשייתם המקצועית בכיתה ואת תהליכי צמיחתם בתוך המקצוע.

המלווים הרשותיים מצוות מעבדת האוטונומיה ליוו את העשייה בשטח, התבוננו ואספו מידע איכותני. לקראת סוף המהלך נאסף גם מידע כמותני באמצעות סקרים אשר ממצאיהם מופיעים בסוף מסמך זה.