פיתוח אייג'נסי בלמידת מורים

כיצד יכולים תהליכי למידת מורים להבנות יכולות אייג'נסי: פרואקטיביות, יוזמה, ניהול עצמי? ואם יתקיימו תהליכים אלו ברמה הרשותית, מה עשויה להיות תרומת ההקשר המקומי לעניין? שאלות אלו ואחרות שנגזרות מהן, הן שהובילו את המהלך אשר תמצית תוצאותיו מוצגות לפניכם.
גליה רטנר
/ מאי, 2022