פדגוגיה מוטת עתיד – מהדורה שלישית 2020

המהדורה השלישית בסדרת ספרי פדגוגיה מוטת עתיד (פמ״ע), מתארת מודל משותף ומעודכן של תפישת פמ״ע ותפישת חינוך 2030 של ה-OECD, שיחד משמשים כמצפן מערכתי לחינוך רלוונטי במציאות משתנה. הספר דיגיטלי ב- 100%.
/ אוגוסט 2020

תפקידו של כל דור הוא להכשיר את הדור הבא לקראת העתיד, אולם הסביבה בה פועלים יחידים וארגונים הופכת לדינמית וסוערת, כאשר תמורות דרמטיות בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה והפוליטיקה, מתרחשות בקצב הולך וגובר. האתגר הניצב בפני מערכת החינוך הוא מתן חינוך רלוונטי, המכשיר את התלמידים לשגשג ולתרום בכל ממדי החיים, במסגרת מציאות עתידית שונה ובלתי מוכרת, שבה תשובות העבר אינן מספקות בהכרח מענה לשאלות העתיד.

היחידה לפדגוגיה מוטת עתיד באגף מו"פ פיתחה את תפישת פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע), כמצפן מערכתי לחינוך רלוונטי במציאות משתנה, המעודכן באופן מתמיד. המהדורה הנוכחית, השלישית בסדרה, מעמיקה ומרחיבה את התפישה בהיבטים הבאים:

– מגמות עדכניות המשפיעות על מערכת החינוך בישראל, כולל האתגרים וההזדמנויות הנגזרים מהן.

-שילוב רכיבי מצפן הלמידה חינוך 2030 של ה-OECD, ליצירת תפישת פמ"ע 2030. המרכיבים המשמעותיים שנוספו הם הגדרת 'שלומות' (Being Well) אישית וקולקטיבית כמטרת החינוך; ומרכיב 'הפעלנות', המגדיר את הצורך של כל הגורמים במערכת החינוך לפעול לעיצוב העתיד החינוכי הרצוי להם כדי להשיג שלומות.

-מרכיבי הידע, המיומנויות, הערכים, הגישות והכשירויות, שהלומדים במערכת החינוך צריכים לרכוש ולפתח.

-מאגר יוזמות, פרקטיקות למידה והערכה תואמות פמ"ע, אשר יסייעו למוסדות החינוך ליישם את התפיסה הלכה למעשה.

-תפישת ארגון חינוך מוטה עתיד, המסייעת לארגוני חינוך גדולים להיערך ולפעול באופן אקטיבי כדי לספק חינוך רלוונטי במציאות משתנה.

הספר הוא 100% דיגיטלי.

פדגוגיה מוטת עתיד – מהדורה שלישית 2020

/ אוגוסט 2020