פסיכו-פדגוגיה: ממדים רגשיים בתהליכי הוראה למידה

פסיכו-פדגוגיה היא גישה המציעה להתבונן על התהליכים הרגשיים המתקיימים בתהליכי הוראה ולמידה, ולמנף אותם לצורך טיוב תהליכים אלו. מערך הלמידה והמיפוי המוגשים, כאן מציגים תפיסה מארגנת ועקרונות פעולה לבית ספר הרוצה לקדם תהליכי הוראה ולמידה פסיכו- פדגוגיים. 
/ ינואר 2019

מחקרים מוכיחים שוב ושוב כי לרגשות יש השפעה על תהליכי הוראה ולמידה, וכי למעשה לא ניתן להפריד בין רגשות לקוגניציה. פסיכופדגוגיה עוסקת בחיבור בין החווייה הרגשית לבין החוויה הקוגנטיבית בתהליכי הוראה-למידה.

מסמך זה הוא תוצר של מעבדה משותפת לשפ"י ואגף מו"פ, שחקרה את השאלה ”כיצד נראה ארגון חינוכי אשר פועל מתוך מודעות פסיכו פדגוגית, ואשר מצליח לקיים בכפיפה אחת את משימות ההוראה והלמידה, ואת העיבוד הרגשי-חווייתי של אותן משימות?“מטרת המעבדה הייתה לגבש תפיסה ועקרונות פעולה, המעוגנים בידע, בצרכים ובהתמודדויות של בתי ספר ביישום הוראה-למידה פסיכו-פדגוגיים.

המסמך כולל: המשגה של גישת הפסיכו-פדגוגיה והערך ביישומה; תפיסה מארגנת לקידום פסיכו-פדגוגיה ועקרונות פעולה יישומיים; כלים ללימוד על מצב הפסיכו-פדגוגיה הנוכחי בבית הספר ולקידום שיח אודותיו; הפניות למודלים ולכלים שאותם פיתחו ויישמו בתי הספר שהשתתפו במעבדה.

פסיכו-פדגוגיה: ממדים רגשיים בתהליכי הוראה למידה

/ ינואר 2019