תאריך פרסום:
יולי, 2016

קלפים פרועים – משחקים בתרחישים עתידיים

משחק וכלי עזר לניסוח תרחישי עתיד פרועים – בהמתייחס למגמה, הקשר, אובייקט והלך רוח מסויים.

הוראות הפעלה >>