תקציר מגמות

ארגוני חינוך פועלים במציאות תנודתית, אי ודאית, מורכבת ועמומה (VUCA), שבה מתרחשות מגמות שינוי בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה והפוליטיקה (STEEP). מגמות אלו מייצרות כל העת אתגרים והזדמנויות חדשים.
/ יולי, 2020

סקירת מגמות – איך נבין את המציאות המשתנה?
ארגוני חינוך פועלים במציאות תנודתית, אי ודאית, מורכבת ועמומה (VUCA), שבה מתרחשות מגמות שינוי בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה והפוליטיקה (STEEP). מגמות אלו מייצרות כל העת אתגרים והזדמנויות חדשים לארגוני חינוך.

זיהוי המגמות המתפתחות, בעבר ובהווה, מאפשר לנו להתכונן לעתיד, ומשפר את תהליכי קבלת ההחלטות שלנו בכל תחום בו אנו עוסקים. אלו מגמות בולטות בכל קטגוריה?

מגמות חברתיות – כוחות חברתיים סוציו-תרבותיים, עובדות וחוויות, המשפיעים על עמדות, דעות, אורח חיים ואינטרסים של הפרט והארגון, ומכתיבים את אופן התנהגותם. בסקירה הנוכחית העמקנו במגמות העוסקות בפחדים החדשים; בתרבות הפנאי התורמת לשלומות; בעיר העתיד האיטית והמנוהלת; ובמגוון והכללה.

מגמות טכנולוגיות – יוצרות הזדמנויות ושיבושים גדולים עבור האנושות, ובאות לידי ביטוי בתחומי התשתיות (כמו ענן מבוזר/בלוקצ'יין), בטכנולוגיות ביישומים שונים (כמו בינה מלאכותית/הדפסת תלת מימד) או מגמות הנגזרות מהטכנולוגיה (כמו סוגיות אתיות). בסקירה הנוכחית העמקנו בהתרחבות האינטרנט של הדברים; בהשפעות של עולם רווי בינה מלאכותית; בשבר של מודל ההסכמה האישית; ובהעצמה אנושית ושיפור יכולות קוגניטיביות.

מגמות פוליטיות – תפקידה של המנהיגות הפוליטית במדינת הלאום הוא לשרת את אזרחי המדינה ולשמור על ביטחונם בכל היבט. מהן ההתפתחויות החדשות ויוצאות הדופן הנובעות משינויים פוליטיים בעולם ומההתפתחויות הדמוגרפיות, החברתיות, הכלכליות והטכנולוגיות? בסקירה הנוכחית  העמקנו בפוליטיקה פרסונלית; בהשפעת הטכנולוגיה על תעמולה פוליטית; בהכרת השחקנים חדשים; ובמנהיגות נשית.

מגמות כלכליות – מגמת הגלובליזציה דומיננטית ומשפיעה על הצמיחה הכלכלית העולמית. לצידה יש צורך להתייחס למגפת הקורונה שפרצה לחיינו בשנת 2020, ונראה שהיא עדיין מתעתעת באנושות. בסקירה הנוכחית העמקנו בדרישה הגוברת לבנקאות דיגיטלית; במגפת הקורונה; ה-Agrifoodtech; בזרימת המידע; ובאיזון בין מעסיקים ומועסקים.

מגמות סביבתיות – הקורונה, עליית תפישת הקיימות והמושג צמיחה ירוקה הדגישו את הצורך להתייחס ברמה העולמית לאתגרים הסביבתיים ולמניעת אסונות. בסקירה הנוכחית העמקנו בהשלכות הקיצוניות של שינויי האקלים מזג האוויר; בהתפרצות מגפות; במעבר לתזונה צמחונית, טבעונית ומתורבתת; ובאקטיביזם סביבתי.