תקציר ספר אוטונומיה ומתווה לסדנאות

תקציר ספרו של פרופ' קולדוול "הערך המוסף באוטונומיה" (2016), מצביע על התנאים הנדרשים מבתי ספר ומערכות חינוך לשימוש באוטונומיה כאמצעי יעיל להשגת מטרות מערכתיות, כולל מנגנוני אחריותיות, קולבורציה בצוות המורים ומנהיגות משתפת ומבוזרת.
/ דצמבר 2016

אוטונומיה בית ספרית מועילה להישגים בתנאים מסוימים, מזיקה בתנאים אחרים ולפעמים אינה משנה כלל.

המסמך מכיל את תקציר ספרו של פרופ' קולדוול "הערך המוסף באוטונומיה" (2016), שמצביע על התנאים הנדרשים מבתי ספר ומערכות חינוך לשימוש באוטונומיה כאמצעי יעיל להשגת מטרות מערכתיות. בין התנאים הללו ניתן למנות את קיומם של מנגנוני אחריותיות חכמים, וכן כשירות של צוות בית הספר, בדגש על קולבורציה בצוות המורים ומנהיגות משתפת ומבוזרת.

הספר עוסק בשמונה שאלות עיקריות:
1 .מדוע מתקבלות תוצאות מעורבות במחקרים הבוחנים את הקשרים שבין אוטונומיה בית ספרית לבין הישגי התלמידים?
2 .כיצד בדיוק משתמשים בתי הספר ברמת האוטונומיה הגבוהה יותר שניתנה להם, כשהם נוקטים פעולה שמובילה לעלייה בהישגי התלמידים?
3 .מדוע חלק מהמבקרים והספקנים בנוגע לאוטונומיה הבית ספרית, תומכים בגישות לשיפור בית ספרי המניחות או דורשות מבתי הספר להיות בעלי רמת אוטונומיה גבוהה יחסית?
4.עד כמה חשובה רמת אוטונומיה בית ספרית גבוהה, כשמביאים בחשבון את כל הגורמים שיכולים לסייע לעלייה בהישגי התלמידים?
5 .האם רמת אוטונומיה בית ספרית גבוהה צפויה לעודד חדשנות שתוביל ליצירת יתרונות לתלמיד ולמדינה, בעיקר בפיתוח גישות חדשות ללמידה במאה ה-21?
6 .מה חשיבותה של המנהיגות הבית ספרית, וכיצד אפשר להכין את המנהלים ומנהיגים אחרים בבית הספר לתפקידם ולתמוך בהם?
7 .מהי תפקידה של מערכת החינוך בעידוד ובתמיכה ברמה גבוהה יותר של אוטונומיה בית ספרית?
8 .בהנחה שהמגמה למתן רמת אוטונומיה בית ספרית גבוהה תישאר על כנה ויפותחו גישות חדשות ללמידה, מה עתידו של מקצוע ניהול בתי ספר ומנהיגים בית ספריים אחרים?

הספר מיועד לקובעי מדיניות ולאנשי המקצוע בשטח, ובעיקר למנהלים ולמנהיגים בית ספריים המבקשים להשיג את הערך המוסף הגלום באוטונומיה. במרכזו של הספר נמצאת סדרה של מאה "רעיונות גדולים", שנועדו להנחות את בתי הספר ואת מערכות החינוך.