עבור לתוכן

הצצה לגיליון זמישות

נמר קופץ מגזע עץ

העולם דורש מאיתנו יכולות השתנות מהירות – גמישות מחשבתית, גופנית, מנטלית ארגונית… עולמית. זמישות – מחברת בין גמישות לזריזות. האם גם בתי ספר ומערכת החינוך יכולים להיות זמישים? האם בכלל הם צריכים? ואיך עושים את זה?

זמישות

זמישות (agility) היא מילה יחסית צעירה בעברית שמחברת את גמישות וזריזות. היא עברה מעולם הספורט והתנועה לעולם הארגוני כדי לתאר את היכולת של הארגון להתחדש, להתמודד בהצלחה עם משברים ושינויים בסביבה החיצונית (קורונה, מישהו?), להגיב, להסתגל, להשתנות ולהמשיך לצמוח ולשגשג. 

ארגונים עסקיים שאינם זמישים ידעכו כשהשוק שבו הם פועלים ישתנה בגלל טכנולוגיה חדשה, שינויים כלכליים, חברתיים או רגולטוריים. 

הכיתה הזמישה

ד״ר עופר מורגנשטרן, אגף מו״פ

תפישת הכיתה הזמישה היא תפישת למידה מהירה וממוקדת המבוססת על פיתוח תוכנה זריז המיושמת בהייטק. הלמידה מתבצעת בספרינטים קצרים (שלושה שבועות) מכווני יעדים אישיים וקבוצתיים, אותם מתכננים, מבצעים ומעריכים קבוצות למידה (Squads) אוטונומיות בנות כ-6-8 תלמידים. לכל קבוצה מוצמד "מאמן" המסיר חסמים ומעודד שיתופיות ומקבל מהקבוצה תמונה יומית של תכנון וביצוע התקדמות ובעיות. הרכבי קבוצות הלמידה משתנים בכל ספרינט. מבנה שיעור בספרינט כולל שלבים של רכישת ידע לפני השיעור, בוחן קצר בתחילת השיעור, הקניית ידע, פתרון בעיות, הערכה עצמית, הערכת עמיתים והפניות להרחבת הידע. הלמידה הזמישה מיישמת עקרונות משחוק כגון ציינון ההתקדמות, זכייה בנקודות עבור מאמץ, איכות ביצוע והתנהגויות חיוביות יוצאות דופן, ותמריצים מעודדי שיתופיות. בנוסף, מושם דגש על תהליך של שיפור מתמיד המבוסס על רפלקציה ברמת התלמיד, צוות הלמידה והכיתה.