עבור לתוכן

הצצה לגיליון שיתופיות

צמח מפיץ את הזרעים שלו

בכוחות משותפים מגיעים למחוזות חדשים כי "כשאני עושה את מה שאתה לא יכול, ואתה עושה את מה שאני לא יכולה, ביחד אנחנו יכולים לעשות דברים גדולים" – ומומלץ לשיר בדרך אל האתגרים המשותפים, קל יותר להצליח כשנהנים ביחד.

שיתופיות

ד"ר איריס פינטו, מערך המו"פ

שיתופיות או שיתוף פעולה משמעו תהליך בין קבוצות של אורגניזמים הפועלות יחדיו להשגת תועלת משותפת והדדית.

בטבע צַוְתָּאוּת (סימְבְּיוֹזָה), מתארת יחסי גומלין שיתופיים בין מיני אורגניזמים שונים. והדדיות (מוּטוּאליזם), מהווה מקרה פרטי של סימביוזה בה שני אורגניזמים מפיקים תועלת משיתופיות.

ברמה האנושית, מתאר המושג שתי ישויות או יותר הפועלות כדי לממש או להשיג יעד משותף בהצלחה, זאת בניגוד לתחרות ממנה מפיק תועלת לרוב רק צד אחד. 

מקובל להגדיר 3 רמות של שיתופיות, למרות שלעיתים הגבולות ביניהן מטשטשים:

  1. Sharing // שיתופיות מינורית, כלומר שיתוף במידע, גילוי או יצירה, ללא פעילות משותפת של המעורבים.
  2. Cooperation // רמה גבוהה יותר של שיתופיות – שיתוף פעולה בביצוע משימה, כאשר התוצר המוגמר מכנס מרכיבים שונים הנעשים כל אחד באופן עצמאי על ידי הגורמים המעורבים.
  3. Collaboration // הרמה המיטבית של שיתופיות – שיתוף פעולה דינמי בתהליך העבודה עצמו של כלל המעורבים.

שיתופיות מאפשרת לכלל המעורבים להביא לידי ביטוי את החוזקות שלהם, ובכך להשיג בכל תחום תוצר איכותי, מגוון ומשמעותי יותר.

שיקוף ושיתוף במחוז חיפה 

גב' סיגל כהן, מפקחת מחוז חיפה

מחוז חיפה מתמודד מדי יום עם מנעד רחב של סוגיות חינוכיות, חברתיות וערכיות, סוגיות אלו גדלו במורכבותן והיקפן מחודש מרץ בו נכנס לחיינו נגיף הקורונה. אחת הדרכים המרכזיות להתמודד עמן הינה יצירת תשתיות של שותפות המבוססות על שקיפות ואמון ומשמשות קרקע מיטבית לקידום תהליכים משותפים, הצבת יעדים ומימוש מטרות.

המחוז משקף את המרקם האנושי, התרבותי והדתי הייחודי של מדינת ישראל. כמחוז מעורב, חרט על דגלו את דגל החיים המשותפים. לכן, אנו במחוז חיפה מובילים מדיניות הפועלת לחיזוק האמון בין האוכלוסיות השונות, פיתוח מערכת יחסים איתנה וכנה של חיים בצוותא, וזאת תוך רגישות רבה. מעודדים את תלמידי המחוז לשמר ולהעמיק את זהותם הייחודית, ולצד זאת, לחשוף את המכנה המשותף, להעמיק את השיח הערכי, המוסרי, החברתי, ואת הכבוד ההדדי בין הדעות והזהויות השונות.

ברוח תפיסה זו, פועלת מערכת החינוך המחוזית תוך בניית מודל ייחודי לחינוך לחיים משותפים. כמו גם חיזוק הסנכרון והשותפות בין המשרד והמחוז לבין הרשות המקומית המתבטאים בעיצוב תהליכי עבודה חדשים ושיפור הקוהרנטיות בשפה החינוכית היישובית. העבודה המשותפת של מנהל אגף החינוך והמפקח המתכלל ברשות, מציבה בפניהם אתגרים מול נושאים רבים המעסיקים אותם, להם יש לתת פתרונות יישומיים באמצעות שילוב כוחות ושותפות אסטרטגית, שותפות הממוקדת תהליכים ולא מבנים, מבוססת על מערכת יחסים ארוכת טווח, ערכים של שיתופי פעולה, אמון ודיאלוג פתוח.