עבור לתוכן

הצצה לגיליון הוגנות

ציור ילדי של פנים
גרפיקה

– גם לנו, כמו לכל אחד מאיתנו, הזכות לממש את הפוטנציאל שלנו. הוגנות היא מציאות מאפשרת ומסירה חסמים, כדי שהנסיבות האישיות או החברתיות כגון מצב סוציואקונומי, מִגדר, או תרבות, לא יהוו מכשול למימושו.

יש להדגיש במידה רבה בהרבה את הדברים שילד מסוגל לבצע, במקום את הדברים שהוא נכשל בהם. -ד"ר טמפל גרדין

הוֹגְנוּת

ד"ר איריס פינטו, אגף מו"פ

מצב ראוי וצודק בו אין קיפוח או אפליה, הזכות לכבוד היא בסיסית והתנהגות כוחנית נדחית. המונח הֲגִינוּת (Fairness) בעברית, נגזר מאותו שורש.

תיאורית ההוגנות של ג'ון סטייסי אדמס, מצביעה על הקשר הישיר בין המוטיבציה של פרט ו/או צוות להשקיע לבין התמורה הצפויה, המתבטאת באחד או יותר מארבעת הרבדים:

  • הגשמי – שכר או הטבות חומריות
  • הנפשי – עניין בעבודה, חשיפה לחדשנות או תחושת ביטחון תעסוקתי
  • החברתי – תחושת שייכות משמעותית ויכולת השפעה על סביבת החיים והעבודה
  • הרוחני – חשיפה לעולם ערכים המתאים לתפיסת העולם של הפרט

בארגון, הוגנות מייצגת התנהגות מוסרית ומצפונית, המבוססת על תחושות סובייקטיביות במונחים של השקעה וגמול בהשוואה לשחקנים אחרים. הבסיס להשוואה נגזר מיחסי הגומלין בין הפרט וההתנהגות הנורמטיבית בארגון.

הוגן? הכן, צא.

מיכל אטינגר, ראש תחום שנות בית ספר בג'וינט – אשלים. 

העולם משתנה. התלמידים של היום, נזקקים ויזדקקו כבוגרים, למיומנויות, לערכים ולידע הממצים את הפוטנציאל שלהם כסוכני השינוי של עצמם בסביבתם. 

הזכות למוכנות ונכונות לעולם משתנה, עומדת לכלל ילדי מערכת החינוך, בדגש על אלו שבשל משתני רקע מסוימים, נתקלים בחסמים להשתתף ולהצליח. משמעויות מגפת הקורונה, חיזקו את המודעות לכך ולאתגר הטמון ביצירת תשתית חברתית של הוגנות, המאפשרת מוכנות והשתתפות לכולם.

הוגנות היא מציאות מאפשרת ומסירה חסמים, כדי שהנסיבות האישיות או החברתיות כגון מצב סוציואקונומי, מִגדר, או תרבות, לא יהוו מכשול למימוש הפוטנציאל. הוגנות  מתבטאת בשוויון השתתפות, בחלוקה הוגנת של המשאבים, הכללה של ערכים תרבותיים מגוונים ומתן קול שווה בהליכי קבלת ההחלטות עבור הקבוצות השונות בחברה. הוגנות במסגרת החינוכית באה לידי ביטוי ביצירת יחסים, סביבות, פרקטיקות הוראה, למידה והערכה המבוססים על הערכים: מגוון, נגישות, שקיפות, אמון, גמישות, אכפתיות ואיכות. אלה יוצרים בכלל ובהקשר של מוכנות לעולם משתנה בפרט, תשתית המאפשרת לכל אחד.ת לקחת חלק כסובייקט, לשגשג ולהשפיע מתוך יחסי גומלין עם הסביבה.

מיכל מנהלת ומובילה עם צוותה, בשיתוף משרדי הממשלה תוכניות ותהליכים לקידום מוביליות חברתית כלכלית בחברה הישראלית. פיתוח ויישום התוכנית והתוכן בשיתוף: אגף א' לחינוך יסודי, אגף השפ"י, מערך המו"פ, המכון הדמוקרטי וג'וינט אשלים.