עבור לתוכן

הצצה לגיליון הערכה

הערכה
גרפיקה

הערכה היא אחד משלושת המרכיבים המרכזיים בפדגוגיה (יחד עם ההוראה והלמידה), והיא כוללת שני תחומים שונים מאוד זה מזה: הערכת איכות הביצוע לצד הערכת המאמץ שהושקע.

"אנחנו זה מה שאנחנו מודדים,
עלינו למדוד מה שאנחנו רוצים להיות" 
לא ידוע

הערכה

ד"ר איריס פינטו, מערך המו"פ

הערכה היא קביעה שיטתית של כשרון, ערך ומשמעות של הנבדק, תוך שימוש בקריטריונים מבוססי סטנדרטים.
להערכה נדרש תהליך מקדמי של איסוף, ניתוח ותיעוד המידע, והיא נעשית לרוב בתום פרק זמן מוגדר.
מטרות ההערכה הן:
השגת תובנה לגבי יוזמות קודמות או קיימות
שיקוף לשם עיצוב ושינוי העתיד.

ויש הערכות נוספות:
תהליך הערכת עובדים משמעו הערכת ביצועי העובד, במונחי איכות, כמות, עלות וזמן; הערכת עמיתים מתקיימת כשחברים ללימודים/לעבודה מעריכים איש את רעהו; הערכה עצמית בוחנת כיצד הפרט שופט ומתייחס לעצמו; הערכת מודיעין עושה שימוש במידע שנאסף, כדי להעריך את כוונות היריב ודרכי פעולתו; הערכת ביצועים בוחנת יעילות ואפקטיביות של יחידה ארגונית/תהליך, לצורך תכנון, מימון וקבלת החלטות והערכת סיכונים מעריכה הסתברות לסיכון בתהליך ניהול הפרויקט.

לצמוח ולהצמיח מתוך היש

טלי הלמן-מור, פסיכותרפיסטית, מנחה ומרצה לפסיכולוגיה ופילוסופיה בודהיסטית.

״ההצלחה משאירה רמזים״ ג'ים רון

המילה 'הוקרה' נגזרת מהשורש 'יקר', כלומר היא מתייחסת לאפשרות שלנו לתפוס דבר כיקר ערך. אין מדובר על חוויה מאולצת שמבקשת להסתכל תמיד אך ורק בחצי הכוס המלאה, אלא בהכרת תודה שנובעת מתשומת לב כנה למה שגם ככה כבר קיים.
האם יש באפשרותנו לעזור לעצמנו ולתלמידנו לתפוס רגעים, תקופות והישגים – וגם מפלות- כיקרי ערך? רגעים שהם משמעותיים להתפתחות שלנו, לצמיחה וליצירת המשמעות בחיינו או בחיים של מישהו אחר?
התבוננות על אדם, על תלמיד, על רגע מסוים בתוך מרוץ הימים האין-סופי, התבוננות בעיניים המביטות בו כיקר – משום שהוא משפיע, משום שאפשר להפיק ממנו משהו, משום שהוא חשוב כפי שהוא – היא מתנה גדולה שאנחנו יכולים להעניק לאדם אחר.
ואולי ההשפעה הגדולה ביותר שנוכל לייצר היא אם נגיד לתלמיד שמולנו כמה הוקרה יש לנו אליו, דרך כך שנצביע על המשמעות שהוא יצר אצלינו ובשבילנו. ברגע כזה של מפגש אמיתי וכנה, האפשרות להרגיש 'יקר בעולם' מקבלת ממשות. והמילה 'הוקרה' יוצאת מן הדף ונכנסת ישירות אל הלב.