עבור לתוכן

הצצה לגיליון היבריד

hybrid למידה משולבת

חינוך ולמידה היברידית מציעים שילובים: בין למידה בכל מקום ללמידה בכתה; בין חוויות חברתיות לערוצי למידה שונים – ומביאים לתוצרים המשלבים את יתרונות המרכיבים השונים – כמו פעלנות, עצמאות והתאמה אישית מבחינת זמן, מקום, אופן ונתיב הלמידה.

היברידי

משמע "הכלאה" או "בן-כלאיים" נוצר בעולם ההלניסטי, שתיאר יצורים מיתולוגיים כמו בתולת ים (שילוב דג ואישה) ופגסוס (שילוב סוס וציפור).  כיום הכוונה לתוצרים המשלבים את יתרונות הרכיבים שלהם, ולרוב מציעים יתרונות חדשים ומפתיעים.

"חינוך ולמידה היברידית" מציעים איזון בין "למידה ביתית" ו"בית ספרית" (למידה משולבת) המזמנת (לפי הזוג עוז), שילוב חוויות חברתיות וערוצי למידה שונים: מפגשים כיתתיים, סיורים, סימולציות, משחקים ועוד.

הקמת בית ספר היברידי

מענה למציאות משתנה בקהילת צפון של רשת אמי״ת 

דקלה בר, מנהלת מתחם החדשנות של קהילת צפון, רשת אמי"ת
מובילת היוזמה ללמידה היברידית בקהילה הצפונית ושותפה במיזם "חשיבה דרך מורכבות" במסגרת יחידת הפיתוח במסלול ה׳חממו"פ׳

הקהילה הצפונית של רשת אמי"ת מונה אחד-עשר תיכונים, מרוחקים זה מזה ובעלי מאפיינים שונים. השותפות הקהילתית בין בתי הספר מתבטאת, בין השאר, בגיבוש שפה רשתית ובתוכה קול ייחודי לכל מוסד. על בסיס שותפות זו וההזדמנות שנקרתה למערכת החינוך בתקופת משבר הקורונה, הוחלט להקים פלטפורמה דיגיטלית ארגונית, שתשרת את בתי הספר בשגרה ובמקביל למערכת השעות הקיימת. זו יוזמה חדשנית, המשקפת חשיבת עתיד ומתן מענים חינוכיים רלוונטיים בכל עת ובפרט בתקופה המחייבת מציאת פתרונות יצירתיים להוראה ולמידה מרחוק.

ביה"ס ההיברידי מאפשר לכל בתי הספר בקהילה להפוך לספקי תוכן דיגיטלי, ע"י הכשרת מורים להוראה מרחוק של מגמות, קורסים ותכני העשרה המוצעים לשאר בתי הספר ללא עלות. לפיכך, תפתחנה בפני התלמידים אפשרויות שהיו עד כה מעבר להישג ידם, אם בשל היעדר כוח אדם ואם בשל אילוצי תקציב. איגום משאבים זה ייצור מניפת תכנים ומנעד שיטות הוראה רחבים הרבה יותר, לצד חיבורים ושילובים בין צוותים ותלמידים שאינם תלויי מיקום.

בנוסף, אנו רואים בלמידה ההיברידית כר התנסות ושכלול מיומנויות עתיד כגון: כישורי לומד עצמאי – כפועל יוצא מניתוק הקשר בין מעשה הלמידה למיקומו הגיאוגרפי של הלומד, התמצאות בסביבה דיגיטלית – כחלק משימוש קבוע במדיה לצורך צמיחה אישית, ועוד. 

בטווח הארוך יהפוך ביה"ס ההיברידי ליסוד מארגן של הסביבה החינוכית ע"י פתיחת שלל הקורסים הבית-ספרים לכלל תלמידי הקהילה, בעוד ההשתייכות החברתית והלווי האישי יישארו נחלתם ובאחריותם של מוסדות האם.