עבור לתוכן

הצצה לגיליון מצפן חינוך 2030

כיתוב מצפן חינוך על רק תמונה של הזוהר הצפוני
גרפיקה

כיצד ננווט את דרכינו ליעד העל – שלומות? עם מצפן למידה, הכולל את אבני הבניין של החינוך, ומכוון לרכישת כשירויות נדרשות וידע רלוונטי באופן פעלני ושיתופי. המצפן עוזר לנו לדייק את המהות החינוכית שלנו, ומאזן בין ציפייה להתרחשות, בין כוונה למציאות.

פרויקט עתיד החינוך והמיומנויות 2030 של ה -OECD

פרופ' אנדראס שלייכר, מנהל מחלקת החינוך של ה-OECD

פרויקט חינוך 2030 (2030E) הוא פרויקט מתמשך, שמטרתו לסייע למערכות החינוך להגדיר את הכשירויות הנדרשות ללומדים כדי לעצב את עתידם.

הפרויקט פתח דיון עולמי חינוכי, שנועד לבנות שפה משותפת להוראה וללמידה. ייחודיותו היא בכך שהוא נבנה על ידי בעלי העניין מרחבי העולם: תלמידים, מורים, מנהלי בתי ספר, חוקרים אקדמיים וקובעי מדיניות.

מאז 2015, מתמקד הפרויקט בחקירה ובשיקוף האתגרים ארוכי הטווח עמם מתמודד החינוך:
בשלב הראשון, גובשה מסגרת מושגית מתפתחת, המכונה "מצפן הלמידה", שמיפתה את ארבע הכשירויות לעתיד החינוך: ידע, מיומנויות, עמדות וערכים.
בשלב השני, מפותח בימים אלו מצפן ההוראה, כתמונת מראה וכמענה למצפן הלמידה.
יצירת הכלים הללו מתקיימת במקביל לניתוח מתמשך של תכניות לימודים בינלאומיות – ניתוח המבוסס על מחקרים קיימים, ודוגמאות עדכניות של יישום תוכניות לימודים במדינות השונות.אחד האירועים המרכזיים של הפרויקט הוא הפורום העולמי השנתי, שבמהלכו חולקים ומשתפים בעלי העניין מהקהילה הגלובלית, בחזון ובשאיפות שלהם לגבי עתיד החינוך והכשירויות הנדרשות בו.
הפורום העולמי מתארח השנה בישראל, ויהיה המפגש הראשון שייערך פנים אל פנים מאז תחילת השיח על פיתוח מצפן ההוראה ב-2019.

לאן אנחנו מכוונים?

הפרויקט מייצג את ההבנה כי חינוך הוא הדרך המיטבית להשגת יעדי ה- SDG -"להבטיח חינוך איכותי כולל ושוויוני, ולקדם הזדמנויות למידה לכל החיים עד שנת 2030"  

זוהי הפעם הראשונה שבה מציע ארגון כלכלי בינלאומי תפיסה גלובלית הוליסטית, שעל-פיה החינוך הוא אמצעי להשגת יעד העל:שלומות Well Being: רווחה ושגשוג ברמה האישית והקולקטיבית, בכל ממדי החיים – תעסוקה, הכנסה, דיור, איזון עבודה פנאי, בטחון, שביעות רצון מהחיים, בריאות, מעורבות אזרחית, איכות הסביבה, חינוך וקהילה.

איך מגיעים לשם? 

עם מצפן למידה…

שכולל את אבני הבניין של החינוך, 

ונועד לעצב תכניות לימודים 

לרכישת כשירויות נדרשות וידע רלוונטי 

באופן פעלני ושיתופי, ודרך מחזור למידה לשיפור מתמשך.