עבור לתוכן

הצצה לגיליון רשת

רשת דייגים

בעבר חילקה מערכת החינוך דגים – העבירה מידע. בהווה מערכת החינוך מחלקת חכות – מלמדים תלמידים כיצד ללמוד בכוחות עצמם. ובעתיד – תלמידים, מורים וקהילות יצאו יחד לדיג משותף, ויפתחו קהילות של למידה ויצירה.

לא ניתן "לכבות" רשת בלחיצה על מתג... 
מאחר והיא אינה תלויה במקור הזנה אחד אלא באינספור קשרים ויחסים...

רשת

ד"ר איריס פינטו, מערך המו"פ

המילים net ו-worknet הינן בעלות משמעות דומה, אך נעשה בהן שימוש בהקשר שונה"

netמתאר רשת ממשית , באמצעותה האדם לוכד את מזונו כדי לשרוד , או העכביש טווה רשת קורים כדי להיזון מהנתפס בה. network, מתייחס לרשת מחשבים , קשרים חברתיים , רשת כבישים וכיוצא באלה.

אפקט הרשת מתאר תופעה כלכלית, הנוגעת להשפעה העקיפה שיש למשתמש של מוצר/שירות, על הערך של אותו מוצר עבור משתמשים אחרים. ההשפעה יכולה להיות חיובית או שלילית, ורוכש המוצר משפיע גם אם אינו מתכוון לכך:

השפעה חיובית משמעה שככל שמספר המשתמשים במוצר עולה, התועלת ממנו עבורם גדלה וגם ערכו עולה. השפעה שלילית משמעה שכל משתמש נוסף פוגע בערך המוצר מבחינת האחרים. לדוגמא, ככל שיותר אנשים ישתמשו בטלפון ערכו עבור המשתמש היחיד עולה, כיוון שהוא יכול ליצור קשר עם יותר ויותר אנשים. אפקט רשת שלילי מתרחש בנקודה בה כל משתמש נוסף יוצר עומס – ברשת הטלפון (קושי בהשגת קו חיוג), באינטרנט (גלישה איטית) ובכביש (פקקי תנועה).

תורת הרשתות (Network theory) היא תחום מחקר במדעי המחשב, שמיושם גם בתחומים כמו בפיזיקה, ביולוגיה, כלכלה, חקר ביצועים, ניהול וסוציולוגיה, ולפיו רשת היא כלי ביטוי, המגדיר את מהות קשרי הגומלין ואופיים של היחסים שבין מרכיבי המערכת. רשתות הן המארג ממנו בנויות מרבית המערכות המורכבות, וקיים דמיון רב בין מערכות כמו המוח, הכלכלה, האינטרנט והתא.

איך רובוט חולם?

אורי בנדורי מנכ"ל לשעבר של חברות הייטק בתחום התקשורת, משקיע הון סיכון – בעיקר השקעות ראשוניות בחברות של טכנולוגיות עמוקות.

רשתות המדמות את פעולת המוח האנושי ובנויות בתוך מחשבים

בניגוד לדרך שבה מחשבים פותרים בדרך כלל בעיות, המוח שלנו מכיל כמות עצומה של נוירונים, המחוברים ביניהם ברשת של חיבורים. כל נוירון כזה הוא "מכונה" פשוטה מאוד: הוא מחשב משהו על סמך קלטים שקיבל, ומוציא פלט אל הנוירונים המחוברים אליו. התוצאה היא חישוב שמבוצע במקביל, ולכן מבוצע במהירות עצומה.

חלק מרכזי של פתרונות הבינה המלאכותית שאנו מכירים מבוסס על בניית מודל דומה בתוך מחשבים: בונים כמות עצומה של יחידות קטנות ופשוטות המחוברות ביניהן בדרך כלל כשכבות של יחידות, המחוברות כל אחת לשכבה שלפניה ולזו שאחריה. אלו הן רשתות עצביות מלאכותיות
(Artificial Neural Networks)

היתרון הגדול של רשתות אלו הוא שהן לומדות לבד: "מראים" להן הרבה קלטים ומסמנים להן מהם הפלטים הנכונים, ובהמשך הן לומדות לעשות את זה לבד. הלימוד הוא תהליך ארוך ולא פשוט, אבל בסיומו מכונות כאלו הן יעילות ומהירות מאוד.

דוגמאות ליישום של בינה מלאכותית:
נהיגה אוטונומית ברכב, זיהוי תמונות, סירי של אפל, ראיה מלאכותית וכמובן רובוטים.