עבור לתוכן

הצצה לגיליון פדגוגיה מוטת עתיד

ג'ירפה מביטה על האופק ולוגו של פדגוגיה מוטת עתיד

כולם מדברים על שינוי, התקדמות, רלוונטיות, עדכון… אבל איך בפועל מייצרים אותו? איך יודעים לאן לכוון? הרי גם כשרוצים לאפשר חופש פעולה, נכון לתת ערכים שלאורם פועלים, מודל המאפשר מבט רחוק אל עבר עתיד רצוי.

פדגוגיה מוטת עתיד

מודל לעיצוב עתיד חינוכי רלוונטי במציאות משתנה

ד"ר עופר מורגנשטרן, מערך המו"פ

פדגוגיה מוטת עתיד היא מודל תהליכי לעיצוב עתיד חינוכי במציאות משתנה המאפשר לכל בעלי העניין בכל רובדי מערכת החינוך ליישמו במגוון דרכים, לפי העיקרון של "קחו ועשו זאת לשלכם". 

תהליך עיצוב העתיד החינוכי הרצוי ממוקד בפיתוח היכולת של הלומד לנהל את השלומות (Well Being) שלו בכל ממדי החיים ובפיתוח הפעלנות (Agency) האישית.  

יכולות אלה יסייעו ללומד בהגדרת מטרות והשגתן, ובפיתוח ידע, מיומנויות, ערכים וכשירויות רלוונטיים למציאות המשתנה. תהליך העיצוב כולל גזירת אתגרים והזדמנויות מהמגמות המשפיעות על החינוך, והתמודדות עמם באמצעות יישום ששה עקרונות פעולה: פרסונאליות, שיתופיות, אי -פורמאליות, גלוקליות, תמורתיות, תכלול. העקרונות מתבטאים בפועל בפרקטיקות פדגוגיות וארגוניות המיושמות בהיבטי שדה הפעולה החינוכי כדוגמת: תוכניות לימודים, פרקטיקות למידה, הוראה והערכה, מנהיגות חינוכית, תכנון וארגון, חיבוריות ותשתיות פיזיות וטכנולוגית.

רוצים לרדת לשורש העניין? כנסו למודל (ועשו אותו לשלכם)

חשיבת עתיד במחוז הצפון

ד"ר אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך

יצאנו לדרך בתחילת תש"פ עם הבנה כי העולם משתנה ועלינו לוודא שבתי הספר רלוונטיים למציאות המשתנה; ועם מטרה לבנות אקוסיסטם מחוזי, שיאפשר ליזמות וחדשנות לצמוח במוסדות החינוך. על מנת לייצר מערכת "פעלנית" (agency) של אנשים היוזמים ומעצבים את עתידם, בתש"פ אימצנו את מצפן הפמ"ע. בתשפ"א הרחבנו את התפיסה והגדרנו את היעד המחוזי כ"חשיבת עתיד" ובנינו מצפן מערכתי מחוזי, במטרה ליצור מסגרת תפיסתית ותרבות ארגונית חושבת עתיד. מהלך ההטמעה של מצפן המחוז מתמקד בהקמת אקו-סיסטם תומך, שמאפשר את יישומה של חשיבת עתיד בכל רבדי העשייה במחוז, באמצעות מסלולי הטמעה במעגלים שונים, שמיישמים חשיבת עתיד בפועל. 

נבנה מודל בשלות ארגוני, מונה צוות היגוי להובלת המהלך וצוות הדרכה לליווי מוסדות החינוך במחוז, הוקם מרכז מיינדסט צפוני ביוקנעם, המשמש כתומך בפיתוח יוזמות טכנולוגיות של עובדי ההוראה. מדי שנה נבחרים 20 בתי ספר אותם אנחנו מכשירים כ'חושבי עתיד' והם משמשים ככח חלוץ ליישום חשיבת עתיד. הנגשנו חומרים באתר המחוזי ללמידה עצמית. כל מערך ההכשרה של הפיקוח ובעלי תפקידים שונה. השנה פועל מרחב חדשנות וירטואלי, הנותן מענה לכלל מוסדות החינוך במחוז הצפון "כח 700" על מנת לאפשר לכל מוסדות החינוך במחוז לפתח יוזמות חושבות עתיד ולתמוך בהם בתהליך. רק תרבות ארגונית, הנוגעת בכל רבדי העשייה המחוזיים, תאפשר לנו להיערך לעתיד, לנווט בשינוי התמידי ולפעול במציאות המשתנה.

איך נראה מודל המחוז?