עבור לתוכן

הצצה לגיליון שירה

פסל אישה ולידו כיתוב שירה

מה היא עושה? לעיתים היא הצצה לחיים, לנקודת המבט של ילדות וילדים, לתובנות, לרגשות וליחסים. מי שראה פעם ציפור רבת יופי, מי שטעם פעם את טעם האושר של כתיבת שירה, נידון לחפש אליה את הדרך חזרה. והשיר – מי אותו כותב? המשורר, או החיים בהם הוא ישתלב?

על תפקיד השירה

אגי משעול, משוררת

"השירה היא שפה בתוך שפה, שפת קודש המסתתרת בתוך שפת החולין המשמשת אותנו לצורך השוטף של החיים. מי שראה פעם ציפור רבת יופי, מי שטעם פעם את טעם האושר של כתיבת שירה, נידון לחפש אליה את הדרך חזרה.

אם יש בכלל תפקיד לשירה (ואפשר לחשוב על משוררים כעל נביאים שלא התפתחו), זה להזכיר לנו את עצמנו. זוהי הסיבה שבגללה אנחנו כותבים שירה ובגללה אנחנו פונים אליה, כי שיר טוב כמוהו כאצבע מורה אל המקור."

שירה חינוכית

למה לשלב שירה בעשייה החינוכית שלנו?

ד"ר איריס פינטו, מערך המו"פ.

כי היא עוזרת לנו להכיר, ללמוד, להבין ולכבד אנשים השונים מאיתנו, וכך תומכת בבניית קהילה. 

כי היא פותחת את הדיבור ומחדדת את ההקשבה, וכך מאפשרת לתלמידים שלנו להביע את קולם.

כי דרך השימוש במטפורות, דימויים ושפה סמלית, היא עוזרת לילדים לשתף בקשיים ונותנת להם קול.

כי יש בה חריזה היוצרת קצב. והקצב? הוא מפעיל את הגוף, הלב והנשמה, ועוזר לעקוף הבנות רציונלית. 

כי דרך תחושת הקצב היא יוצרת סקרנות למשמעות, גם כשילדים לא מבינים את כל המילים.וגם כי שירה בונה חוסן ומטפחת למידה חברתית ורגשית: שיר מאפשר לנו לראות חוויה באופן חדש, לזכות בתובנה שחמקה מאיתנו, או לסייע לנו לדבר על דברים שלעיתים קשים להסבר, כמו מוות וסבל, שמחה ושינוי.