עבור לתוכן

הצצה לגיליון פרוטופיה

תמונה של פרח ברקע ולצדו הכיתוב פרוטופיה
גרפיקה

ההיפך הריאלי, הפרקטי והישים של אוטופיה. פרוטופיה מתארת תהליך שיפור איטי, מתמיד, רציף ומחזורי – לקידום עתיד רצוי, מעורר השראה, אופטימי וניתן להשגה. איך ניתן לשנות דרכה את תכלית החינוך? תחשבו רחב וגבוה…

תתארו לכם עולם יפה…

קחו רגע ושרטטו בדמיונכם עולם מושלם.

מה יש בו? טבע בתולי? בני אדם? בעלי חיים? עונות שנה? 

עכשיו נסו לרדת לפרטים יותר קטנים….

מה עושים בני האדם בשעות הפנאי? האם יש להם עבודה? מחויבויות? בית ספר? או הסעות לחוגים?
מי מנקה את רחובות הערים? האם יש בכלל ערים?
האם יש חוקים או צורך בחוקים? מי שומר על הסדר, אם בכלל? 

כשמנסים ליצור עולם, השאלות רק הולכות ומסתבכות, ועוד לא התקדמנו מרחק אטום על קצה המזלג. 

עכשיו נסו לדמיין – איך אדם שאתם מאוד אוהבים היה מצייר את העולם המושלם?

ואז תנדדו הלאה במעגלים, אל אנשים פחות ופחות קרובים, ונסו לחשוב על העולם המושלם שלהם.

זה בסדר, אתם יכולים לעצור….

או שבעצם עוד לא לעצור, רק התחלנו

למידה פרוטופית

במציאות המשתנה של עולם ה- VUCA (עולם עמום, לא וודאי, מורכב ותנודתי), ניתן להתבונן על תהליך הלמידה כתהליך של שיפור, המאפשר לילד להתמודד באופן אקטיבי ואפקטיבי עם אתגרים חדשים. 

פרויקט 2030 של ה-OECD, מתאר את תהליך הלמידה כתהליך התפתחות אישי, מחזורי, המורכב משלושה שלבים (AAR): 

ציפייה (Anticipation) הילד בוחן את תנאי הסביבה המשתנים, מגדיר את העתיד הרצוי לו ואת יעדי הלמידה הנגזרים ממנו, מעריך את דרכי הלמידה האפשריות, ובוחר מהן את הרצויות לו. 

פעולה (Act) הילד מעורב ואקטיבי ביישום דרך הלמידה שבחר. 

שיקוף (Reflection) הילד מכוון לשיפור יכולותיו:
הוא בוחן את תוצאות למידתו ופעילותו, ומסיק מסקנות להמשך. הוא מתייחס לפעולות לא מיטביות שביצע בדרך להשגת מטרתו, כחלק מהדרך לשיפור יכולותיו לאורך זמן.

יישום תהליך הלמידה באופן מחזורי מאפשר הפקת לקחים ושיפור מתמיד, והוא יכול להתקיים במסגרת למידה עצמאית או משותפת. 

יכולות אלו ישרתו את הילד במסגרות למידה לאורך חייו, ובמרחבי החיים השונים.