עבור לתוכן

הצצה לגיליון חינוך בלתי פורמלי

מסגרת של תמונה וברקע נוף של הרים וים

חינוך בלתי פורמלי יוצר מרחב בו יכולים בני נוער להתנסות ולחוות חוויות מעצבות זהות; מרחב בו מוצתת בהם אש פנימית, שמשלבת בתוכה ערכים, ומניעה אותם לדחוק בעצמם לעשות, ללמוד וללמד. זה חינוך. זה להשפיע לחיים.

נקודת מפגש

ד"ר מירי גולדרט, הקריה האקדמית אונו ואוניברסיטת בר אילן

החינוך הבלתי-פורמלי מאופיין בפעילויות עשירות בהתנסויות, המזמנות חוויות הצלחה שמעניקות למשתתפים בהן תחושת ביטחון ומסוגלות, ופיתוח כישורים חיוניים להשתלבות עתידית בשוק העבודה. 

החינוך הבלתי-פורמלי תורם למוביליות חברתית; כאשר מעוררים את הרצון של צעירים משכונות מצוקה לתרום ולסייע לזולת, מתחזקות תחושת הערך העצמי והיכולת לחוות את החיים ביתר מלאות ושמחה. 

ברמה הבינאישית, מאפשרת ההשתתפות בחינוך הבלתי-פורמלי הזדמנות ליצירת יחסים חברתיים חדשים, וחיזוק קשרים סביב עניין משותף. 

בהיבט החברתי הוכחה תרומתו לחיזוק ערכים כגון דמוקרטיה, אחריות, מעורבות אזרחית וזהות קהילתית. עם כל זאת, אנו יודעים שמרבית בני הנוער והילדים לא משתתפים בתנועת נוער או ארגון נוער. לא ניתן לחייב אותם להשתתף, שכן ייחודיותו של החינוך הבלתי-פורמלי היא פעולה מתוך עיקרון הבחירה. אך חינוך בלתי-פורמלי הוא לא מותרות, ותפקידו של החינוך הפורמלי הוא להרחיב את ההזדמנויות, ולעודד השתתפות של ילדים ונוער בפעילויות בלתי- פורמליות, כל זאת מבלי להטמיעו בחינוך הפורמלי. ובהשאלה מהעולם העסקי, אפשר לדבר על מפגש בין חינוך פורמלי לבלתי-פורמלי ולא על מיזוג.

חינוך בלתי פורמלי

דוקטור איריס פינטו

החינוך הבלתי פורמלי מייצג תפיסה חינוכית שהתפתחה בארגוני חינוך וקהילות מחוץ לבתי הספר, והוא דוגל בהתנסות אישית, למידה עצמית ורכישת ידע, מתוך חוויות ופעילויות בהן הפרט נוטל חלק אקטיבי מתוך בחירה ומוטיבציה אישית, שמאפשרות לו לרכוש מיומנויות וכישורי חיים. 

הפעילות היא בדגש חברתי-ערכי ומקדמת דינמיקה קבוצתית. מאחר והמדריכים לרוב אינם מבוגרים בהרבה מהחניכים, החברה הנוצרת היא חברת נוער, בה הנוער עצמו אחראי בפועל על חלק גדול מעיצובה.

החינוך הבלתי פורמלי מתקיים במרחבים מגוונים כמו תנועות נוער, מועדוני נוער, מועצת נוער ועוד, ולימים אומץ גם לפעילויות ייחודיות בתוך מסגרת בית הספר, כמו: ריכוז חברתי, חוגי העשרה, מועצת תלמידים, הפסקה פעילה, טיולים וכד׳.

השתתפות בפעילות בלתי פורמלית תורמת להגברת העצמאות והביטחון העצמי של בני הנוער, לצד הישגים לימודיים טובים, שיפור ביכולות אישיות וחברתיות, פיתוח כישורי מנהיגות ומניעת התנהגויות סיכון. 

המטרות שהגדיר האיחוד האירופי לפעילות בלתי פורמאלית הן:

1. מניעת נשירה מבתי הספר

2. שיפור איכות ההשכלה הגבוהה

3. שיפור כישורי צעירים בשוק העבודה.