מנהיגות אישית

אל נאג'ח, בועיינה-נוג'ידאת

תחומי פעילות: