קול קורא למחקר ופיתוח מתווים מתקדמים ללמידת מורים

לשכת המדענית הראשית ואגף מו"פ במשרד החינוך, מזמינים מוסדות חינוך להשתתף במחקר משותף פורץ דרך, לעיצוב מתווים מתקדמים ללמידת מורים באמצעות השתתפות במחקרים משותפים עם האקדמיה.
זו הזדמנות להיות בחזית המחקר והיישום של למידת מורים במערכת החינוך, והזדמנות להתנסות, לאפיין, לחזק את יכולותיכם בתחום ולהשתלב במהלך חלוצי לקידום הנושא במערכת החינוך.
מועד אחרון להגשה:
07.11.22

תאריך ההגשה מתייחס להגשת ההצעה הסופית על ידי החוקרים.
ההרשמה למוסדות חינוך המעוניינים במסלול חילוץ מודל תתאפשר עד לתאריך 21.08.22,
על מנת לאפשר זמן הערכות להגשת ההצעות.

אודות

הספרות המחקרית מאששת את ההנחה כי לאיכות ההוראה השפעה מכרעת על הישגי התלמידים. פיתוח מקצועי של מורים ומורות, הוא כלי מרכזי באמצעותו מערכות חינוך פועלות על מנת לקדם את איכות ההוראה ואת צוותי החינוך.

ההתמקדות ביכולת ההוראה כוללת מגוון רחב של תחומי ידע ומיומנויות, ביניהן תכנון מערכי שיעור, ניהול כיתה והערכה. עם זאת, על מנת שהפיתוח המקצועי יהיה אפקטיבי, יש צורך בתשומת לב למנגנונים באמצעותם מיושמים התהליכים הנבנים במסגרתו.

על מנת לבחון כיצד מנגנונים שזוהו כאפקטיביים (הבנייה של ידע, חיזוק מוטיבציה, פיתוח טכניקות הוראה ושילוב בפרקטיקה) מיושמים כיום או ניתנים ליישום בתוך מערכת החינוך, משרד החינוך, באמצעות לשכת המדען הראשי ואגף מו"פ, מזמין מוסדות חינוך, חוקרות וחוקרים להגיש הצעות למחקר בשני מסלולים:

מסלול התערבות למחקר של יישום מודל

מסלול חילוץ/בניית מודל בשיתוף עם בתי הספר (Research Practice Partnerships)

קבוצות המחקר המשותפות לחוקרים ולמוסדות החינוך, שהצעות המחקר שלהן יזכו במסגרת הקול הקורא, יקבלו תמיכה וליווי לאורך כל התהליך מלשכת המדען הראשי ומאגף מו"פ.

מוסדות חינוך

משרד החינוך, באמצעות לשכת המדען הראשי ואגף מו"פ, מזמין מוסדות חינוך לקחת חלק בשותפות אקדמיה שדה (Research Practice Partnerships), בה מתגבשות קבוצות משותפות של חוקרים ואנשי שדה, במטרה לפתח יחד ידע ויכולות אל מול אתגרים חינוכיים. שותפויות אקדמיה שדה מהוות זירה השואפת לייצר למידה הדדית והתפתחות מקצועית ארוכת טווח.

מוסדות חינוך המעוניינים להיות שותפים למחקר במסגרת המסלול לחילוץ/בניית מודל, יתחברו לקבוצות מחקר אקדמיות שיהיו מעוניינות להיות שותפות למהלך.

להרשמה לטבלת מוסדות החינוך המעוניינים להשתתף במחקר מסוג זה

לצפייה בטבלת החוקרות והחוקרים על מנת לייצר היכרות עם שותפים פוטנציאליים לדרך, ובירור הדדי בין מוסדות החינוך לבין החוקרות והחוקרים.

חוקרות וחוקרים

משרד החינוך, באמצעות לשכת המדען הראשי ואגף מו"פ, מזמין חוקרות וחוקרים לקחת חלק בשותפות אקדמיה שדה (Research Practice Partnerships), בה מתגבשות קבוצות משותפות של חוקרים ואנשי שדה, במטרה לפתח יחד ידע ויכולות אל מול אתגרים חינוכיים. שותפויות אקדמיה שדה מהוות זירה השואפת לייצר למידה הדדית והתפתחות מקצועית ארוכת טווח.

חוקרות וחוקרים המעוניינים להיות שותפים למחקר במסגרת המסלול לחילוץ/בניית מודל, יתחברו למוסדות חינוך שיהיו מעוניינים להיות שותפים למהלך.

להרשמה לטבלת החוקרות והחוקרים המעוניינים להשתתף במחקר מסוג זה

לצפייה בטבלת מוסדות החינוך על מנת לייצר היכרות עם שותפים פוטנציאליים לדרך, ובירור הדדי בין מוסדות החינוך לבין החוקרות והחוקרים.

מידע נוסף

לבירורים ושאלות ניתן לפנות במייל: hillata@education.gov.il

קול קורא למחקר ופיתוח מתווים מתקדמים ללמידת מורים