עבור לתוכן

שלושת האופקים

שלושה כדורים פורחים
גרפיקה

תיאור הכלי

הכלי מסייע להבין את הדינמיקה של תרחיש לאורך זמן, ולחקור את השינוי הנדרש ליישומו

רקע תיאורטי

השינויים במציאות המשתנה מאתגרים את הנחות העבודה הנוכחיות שלנו, וגורמים למדיניות, להחלטות, ולמוצרים הקיימים להתיישן ולהפוך ללא רלוונטיים. לכן, נדרש תהליך חשיבת עתיד הפורץ את מגבלות ההווה ומאפשר להביט לעתיד ולפעול כבר בהווה לאורו.

שלושת האופקים מספק מסגרת חזותית לחשיבה כיצד מגמות או נושאים שונים משתנים לאורך זמן באופקי זמן קצרים, בינוניים וארוכים.

שלושת האופקים מוגדרים כדלהלן:

• אופק 1 | אופק זה מדגיש את מה שידוע, מה שקיים, מה שמובן מאליו, את מה שאנחנו מניחים (לרוב בטעות) שתמיד יהיה איתנו, ומתמקד בשמירה על יציבות. זה המודל הנוכחי שנמצא בירידה ויהיה עד מהרה מיושן.

• אופק 2 | אופק זה מדגיש הסתגלות, פעולות העומדות בפני שינוי וחידושים מעשיים ליצירת הזדמנויות לשינוי. אופק זה מספק אלטרנטיבה נגישה יותר לאופק הראשון הנמצא בירידה, והוא מהווה מעבר לאופק השלישי.

• אופק 3 | אופק זה מדגיש את החדש, את המהפך, את החזון ואת הפריצה ממסורות העבר וההנחות הנוכחיות. זֶהו סימן ברור לעתיד שאנו יכולים לחזות היום, לפרקטיקות מתפתחות אשר עדיין לא בשלות על מנת להפוך למיינסטרים.

תנאים והכנות מקדימות

מידע למנחים | ניתן לקיים מפגש פיזי או וירטואלי ויש להיערך מראש בהתאם לבחירה:

 • לקראת מפגש פיזי
  • דפי העקומות של שלושת האופקים ריקים אותם ניתן למלא, ניתן גם לבצע על לוח לבן עליו מוקרן העקומות של שלושת האופקים
  • טושים/מרקרים לכתיבה על הפתקיות או על העקומות של שלושת האופקים
  • פתקיות דביקות עבור רישום רעיונות המשתתפים. הפתקיות צריכות להיות בשלושה צבעים: צהוב עבור אופק 1 הנוכחי, כחול עבור אופק 3 של עתיד רצוי, וירוק עבור אופק 2 המגשר ביניהם
  • כרטיסי 'מגמות נושאים מתעוררים' – שיסייעו למשתתפים בחשיבה על העתיד בשלב אופק 3. יש לארגן שולחן עליו פזורים כרטיסי מגמות ונושאים מתעוררים רלוונטיים לפעילות.
 • לקראת מפגש וירטואלי
  • מצגת שיתופית עם גרף העקומות של שלושת האופקים אותם ניתן למלא או שימוש בלי כמו PADLET עם העקומות מוכנות עליו ברקע (מומלץ)
  • שקפי מגמות נושאים מתעוררים – שיסייעו למשתתפים בחשיבה על העתיד בשלב אופק 3.

מומלץ להכין דוגמאות מותאמות – עדיף כאלו שבאות מעולם התוכן של המשתתפים

תבנית/טמפלט לשימוש המשתתפים

גרף שלושת האופקים

שלבי הפעילות צעד אחר צעד


תרגיל פתיחה

הציגו בקצרה את רציונל ותהליך מתודת שלושת האופקים:

 • אופק 1 – עוסק בהקשר ובתנאים הנוכחיים; ההתמקדות היא בשמירה על יציבות; צורת החשיבה המאפיינת היא חשיבה ניהולית.
 • אופק 2 – עוסק בפעולות הננקטות בהווה כדי להתנגד לשינוי, להסתגל לשינוי, או לבנות על השינוי; ההתמקדות היא ביצירת וניהול השינוי; צורת החשיבה המאפיינת היא חשיבה יזמית.
 • אופק 3 – עוסק בשינויים מתעוררים, רעיונות לגבי עתידים אפשריים וחזונות אודות עתידיים רצויים; ההתמקדות היא על טרנספורמציה ועל שיבוש; צורת החשיבה המאפיינת היא חשיבת עתיד חזונית.
 • אפיינו את הנושא עליו תבצעו את החשיבה ותפעילו עליו את הכלי. לדוגמה – מקצועות חדשים בבית הספר, למידה היברידית וכיוב'

שלבי עבודה

שלב אופק 1 | איך נראה ההווה ? (30 דקות)

 • התרגיל מתחיל בהגדרת אופק 1 – "מצב נוכחי". בקשו מהמשתתפים להתחלק לזוגות ולבצע סיעור מוחות כדי לייצר תשובות רבות ככל האפשר לשאלה: מהן הנחות העבודה הנוכחיות לגבי הייצור, השירותים, המשאבים, הצוות, הלקוחות, הון וכו'.
  מה המנהלים מקבלים כמובן מאליו כאשר הם מקבלים החלטות?
 • 15 דקות סיעור מוחות בזוגות. יש לרשום כל פריט על פתקית צהובה נפרדת; המנחים מסייעים למשתתפים להוסיף את הפתקיות שלהם לציור הקיר המשותף.
 • 15 דקות יצירת אשכולות, דיון, מילוי החסרים.

שלב אופק 2  | אילו הנחות עבודה באופק 1 מאותגרות על ידי השינויים שהוגדרו באופק 3, וכיצד אפשר להגיב על ההזדמנויות והסיכונים הנובעים מכך(30 דקות)

בשלב זה, הזוגות חוברים לקבוצות עבודה של 4-6 משתתפים. הנחיות העבודה הן:
סקרו את הנחות העבודה באופק 1 ואת השינויים והנושאים המתעוררים באופק 3.

בקשו מקבוצות העבודה לענות על שאלות כגון: אילו הנחות הן המאותגרות ביותר מהשינויים?  מהן ההנחות הפגיעות ביותר עקב השינויים? האם יש הנחות המתחזקות עקב השינויים? בחרו הנחה אחת פגיעה במיוחד.

כיצד ניתן להשתמש בשינויים המתעוררים כדי ליצור מוצרים, שירותים ושווקים חדשים לגמרי? האם יש מודל עסקי אחר שיכול להחליף מודל עסקי מאותגר? תהליך ייצור אחר? מקורות חדשים בשרשרת האספקה? מגזרי לקוחות מתפתחים?

בקשו מהקבוצות לבחור שניים או שלושה שינויים מתעוררים שניתן להשתמש בהם כדי להגדיר מודלים עסקיים חדשים לגמרי, חומרי גלם מקוריים, תהליכי ייצור חדשים שווקים חדשים לגמרי או אמצעי פרסום והפצה. כל קבוצה תשתמש בשינויים המתעוררים כדי ליצור רעיונות מעבר מעניינים עבור הארגון או התעשייה שיסייעו לגשר בין אופק 1  לאופק 3. את הרעיונות יש לרשום על הפתקיות הירוקות.

המנחים יסייעו למקם את הפתקיות על ציור הקיר. בטווח הזמן הרלוונטי.

במפגש וירטואלי שלבי הכתיבה יעשו על לוח שיתופי, באם יש צורך בחלוקה לקבוצות, יש להיערך מראש לחלוקה לחדרים וירטואלים ועבור כל חדר לייצר לוח שיתופי משלו.

שלב אופק 3  | מה ישתנה(45 דקות)

השלב הבא, אופק 3, עוסק בזיהוי שינויים טרנספורמטיביים ומהפכנים לעומת ההווה. בקשו מהזוגות לענות על שאלות כמו: אילו שינויים מתעוררים מייצגים פרדיגמות חדשות או דרכים חדשות לגמרי להבנה וביצוע של פעילויות אנושיות שונות? אילו נושאים או המצאות חדשות גורמים לכם להיות נרגשים או מודאגים? מה אומרים מנהיגים בעלי חזון?

 • 15 דקות סיעור מוחות בזוגות, יש לרשום כל פריט על פתקית כחולה נפרדת; על המנחים  מנחים לאסוף הפתקיות ולמקמם על ציור הקיר בהתאם בטווח הזמן הרלוונטי.

כדי לסייע למשתתפים לייצר רעיונות לעתיד מפזרים כרטיסי מגמות על שולחן המגמות ומבקשים מהזוגות לסקור אותם, לקשור אותם לשינויים רלוונטיים לדעתם, ולבחור מגמות ושינויים רלוונטיים ביותר לדעתם כדי לכתוב אותם על עקומת אופק 3  שבציור הקיר.

 • 15 דקות סקירת כרטיסי מגמות, ארגון אשכולות, ומיקום על עקומת אופק 3 בטווח הזמן הרלונטי.
 • 15 דקות כדי לסקור את כל השינויים שפורסמו על אופק 3 ולדון בהם.

קיימו דיון במליאה (15 דקות) לחילוץ הבהקים מהתרגיל על בסיס שאלות מנחות כגון:

 • אילו מההנחות הנוכחיות הן המאותגרות ביותר לאור השינויים המתעוררים? האם יש כאלה שיתיישנו ויהפכו ללא רלוונטיות לנוכח השינויים שזוהו?
 • אילו שינויים מתעוררים מייצרים את ההבטחה הגדולה ביותר להזדמנויות לפעולה מיידית בהווה.

מהם החידושים או יוזמות המבטיחים ביותר?

סיכום

התובנות עיקריות מהמפגש והערך בשימוש בכלי – תוך חיבור לתכנים שהעלו המשתתפים בסדנה.
שאלות לדיון, הערות למנחה

התוצרים המתקבלים

 • התנסות ראשונית בחשיבת עתיד
 • חשיבה וניתוח של מגמות ושינויים מתעוררים
 • מתן מבנה פנימי לנרטיב של תרחישים
 • ייצור חידושים
 • מפה חזותית הממחישה כיצד שלושה כוחות שונים מתקשרים ומשתנים לטווח הקצר, המיידי והארוך

טיפים וחסמים

חשוב להדגיש את החשיבה הייחודיות של כל אופק כאשר המשתתפים עובדים באופק זה:

 • האופק הראשון שם דגש על מה שידוע, מה מובן מאליו, מה שאנו מניחים "שתמיד יהיה איתנו", והמיקוד הוא על שמירה על יציבות
 • האופק השלישי שם דגש על החדש, הטרנספורמטיבי, החזוני, תוך זניחת מסורות העבר וההנחות הנוכחיות
 • האופק השני שם דגש על ההסתגלות המצטברת, על קיום פעולות המתנגדות לשינוי, ועל חידושים מעשיים ליצירת הזדמנויות הנגזרות מהשינוי

דוגמה
להלן דוגמה פשוטה ליישום מתודת שלושת האופקים בתחום של תפישות התנהלות ארגונים מציגה  את אופק 1 הכולל פרדיגמות עסקיות והנחות עבודה מסורתיות, את אופק 3  הכולל נושאים מתעוררים, ואת אופק 2 הכולל יוזמות לגישור ביניהן

הגרף לקוח מתוך פרסומי ITC Foresight Toolkit, Three Horizons Framework