עבור לתוכן

מודל הבשלות

עד כמה בית הספר שלנו באמת מוכן לחדשנות?

עגבניות בכמה מצבי בשלות
גרפיקה

ולמה כל כך חשוב לדעת את התשובה, לפני שמתחילים ליישם?

יישום פדגוגיה מוטת עתיד הוא תהליך מתמיד של התאמה ושיפור תהליך התאמה ושיפור מתמיד של הפדגוגיה, המבוסס על יישום הדרגתי וחדשני של מרכיבי תפישת פדגוגיה מוטת עתיד. כדי להתניע אותו, רצוי להתחיל בתהליך של מיפוי עצמי, כדי לזהות את נקודות החוזק ואת האזורים שנרצה לפתח ולקדם. מודל הבשלות פותח כדי לעזור לנו בכך.

מודל הבשלות

מודל הבשלות מאפשר לארגוני חינוך לאבחן באופן עצמאי את רמת בשלותם ביישום כל אחד מעקרונות הפמ"ע, ולתכנן את מהלכי התקדמות לעבר רמות בשלות גבוהות יותר במודל. מודל הבשלות הוא מסגרת פתוחה, המאפשרת לכל ארגון חינוך להתקדם ביישום הפמ"ע באופן ייחודי בהתאם לצרכיו ומאפייניו. הוא יכול לבחור להתקדם ביישום עקרונות מסוימים, לבחור באילו היבטים של הפדגוגיה ליישם את העקרונות הנבחרים, ולהחליט עם אילו אתגרים עליו להתמודד ואילו הזדמנויות למצות במסגרת יישום העקרונות וההיבטים הפדגוגיים שנבחרו. מסגרת פתוחה זו מעודדת התנהלות יזמית של ארגון החינוך, וקיום תהליך מתמיד של שיפור ועיצוב עתיד חינוכי רצוי.

הנחת היסוד היא שחדשנות אינה מטרה בפני עצמה, אלא דרך להגיע ליעדים שבית הספר הציב לעצמו. לדוגמה, חדשנות יכולה לסייע בשיפור מערכות היחסים בין המורים לתלמידים, לקדם מיומנויות של חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות, לעודד מעורבות של תלמידים בקהילה שמסביבם או לשפר את ההישגים האקדמיים בתחומי דעת מסוימים. 

איך זה עובד?

לכל אחד מששת עקרונות הפמ"ע (תזכורת: פרסונליות, שיתופיות, אי פורמליות, גלוקליות, תמורתיות, תכלול זהות וייעוד אישי) מוצעת טבלת מודל בשלות ארגוני הכולל חמש רמות בשלות ביחס לעיקרון, שלכל אחת מהן רציונל משלה, ובית הספר יכול להימצא באחת מהן. מנעד רמות הבשלות נע מרמה 1 שבה יישום העיקרון עשוי להתבצע באקראי, רמה 2 שבה יש עידוד ליוזמות מקומיות ליישום העיקרון, רמה 3 שבה מוגדרת מדיניות ארגונית סדורה ליישום העיקרון, רמה 4 שבה מתקיימים תהליכי מדידה כמותיים של יישום העיקרון, ורמה 5 שבה מתקיימים תהליכי שיפור סדורים של יישום העיקרון על בסיס מדדים כמותיים. כל רמת בשלות במודל כוללת התייחסות לשמונה היבטים – חינוכיים, תשתיתיים וארגוניים – המרכיבים את הפדגוגיה. כל תא במודל מכיל תיאור נורמטיבי של היבט פדגוגי מסוים, כפי שהוא בא לידי ביטוי בכל אחת מהרמות; ההצגה המוחשית הזאת מסייעת להתמקמות ולמיפוי העצמי, שממנו יתחילו תהליכי היישום והשיפור.