עבור לתוכן

תכנון מעגלי

התנהלות ארגונית בשעת חירום

במציאות החדשה ההיבט התכנוני מקבל תפנית. לא עוד תוכניות ארוכות טווח ואסטרטגיה איטית ומדודה, אלא תוכניות לפרקי זמן קצרים יותר, מטרות ביניים וריבוי התנסויות לשם השגת המטרות.

במה כדאי להתמקד? כתיבת תוכניות קצרות טווח, בדיקה, משוב ושיפור – כסדירות קבועה ותכופה.

מעגל התכנון בזמני חירום:

דיאגרמה מעגלית מיפוי - תכנון - ביצוע - רפלקציה ושיפור

שלב המיפוי

מיפוי טוב מאפשר להבין את הצרכים ואת היכולות של קהלי היעד (מורים/תלמידים/הורים) ומתוך הבנה זו לתכנן את המענים הטובים ביותר עבור בית הספר.

מיפוי צוות חינוכי

  • הגדרה מחודשת של סדירויות ע״פ זמינות הצוות ודרישות המצב
  • דיון צוותי בהקשר הרגשי
  • מיפוי מעגלֵי פגיעות

מיפוי תלמידים

יצירת מיפוי של צרכים פיזיים, רגשיים ומעגלֵי פגיעות

שלב התכנון

תכנון איכותי כולל התייחסות לתפיסה ניהולית, למטרות, לאתגרים ולהזדמנויות של התקופה. בנוסף, התכנון נועד לתת מענה לתוצאות מיפוי קהלי היעד.

כלי AI שימושיים

שלב הביצוע

ביצוע איכותי כולל התייחסות לתזמון, למיקוד ולחיבור האנשים לתמונה הגדולה תוך כדי עבודה ופעילות.

המלצות:

  • לשלב הביצוע בחרו אנשי צוות בעלי מוטיבציה גבוהה ומחויבות למשימה, אך בראש ובראשונה בדקו שיש להם פניוּת לכך. 
  • ודאו כי כל המעורבים מכירים את תפקידם במשימה.
  • היו זמינים ונגישים לשאלות ולהתלבטויות.
  • שדרו אמון כלפי אנשי הצוות בתהליך הביצוע.

זכרו להשתמש במילות עידוד כנוֹת תוך כדי העשייה.

שלב רפקלציה ושיפור

בתהליך תכנון מעגלִי בתקופה בה המציאות משתנה תדיר, נדרש תהליך של רפלקציה, שיפור ושינויים מהירים לקראת היערכות וביצוע מחודש.

כלי AI שימושיים