עבור לתוכן

אופן עתידים

איך זה משפיע?
ועל מה?

אדוות במים

תיאור ושימוש עיקרי

אופן עתידים הוא צורה של סיעור מוחות מובנה, שבו המשתתפים משתדלים לתאר כיצד מגמות או התפתחויות חשובות עשויות להשפיע על תחום מדיניות או אסטרטגיה שבה הם עוסקים. השיטה יעילה במיוחד לזיהוי ומיפוי של קשרים סיבתיים בין התפתחויות שונות, בעזרת גרפיקה מתאימה כפי שיוצג בהמשך.

שלב ההכנות המקדימות

השימוש באופן עתידים יכול לסייע לארגון בתכנון וקבלת החלטות, תוך מודעות להשלכות עתידיות אפשריות של שינויים והתפתחויות בעלות חשיבות לארגון. זאת ע"י סיעור מוחות מובנה על רעיונות, פתרונות, מוצרים או שירותים עתידיים וכו' – כל זאת תוך כדי התחשבות בהזדמנויות וסיכונים עתידיים.

תבנית/טמפלט לשימוש המשתתפים: ברשת זמינים כלים גרפיים המאפשרים לבנות תבנית מתאימה לאופן עתידים >

  

שלבי הפעילות

תרגיל פתיחה

מתחילים מעיגול מרכזי (מרכז או "טבור" האופן) ובו רושמים אירוע, שינוי, או התפתחות בעלי חשיבות אסטרטגית לארגון. למשל, "מגיפה עולמית", "ביטול בחינות בגרות", פריצת דרך מדעית-טכנולוגית מסוימת, וכו'.

אחר כך המשתתפים בונים (תוך כדי דיון והחלפת דעות) את "החישורים" של האופן ע"י זיהוי ההשלכות הישירות (השלכות ראשוניות או "השלכות מסדר ראשון") של האירוע שבמרכז. בהמשך מזהים השלכות של ההשלכות, (כלומר השלכות שניוניות או "השלכות מסדר שני") וכך הלאה.

בדרך כלל מפסיקים אחרי השלכות מסדר שלישי (שלישוניות) או השלכות מסדר רביעי, ולפעמים מסתפקים בסדר שני. לפעמים משתדלים לזהות גם קשרים הדדיים בין השלכות שונות.

שלבי עבודה

תהליך אופייני של אופן עתידים נמשך בערך 3.5 שעות וכולל את השלבים הבאים:

 1. הכנה – הגדרה ותיאור של השינוי הנחקר (מגמה, אירוע עתידי, החלטה ארגונית עתידית)
  והגדרת תחומי ההשלכות שיידונו במסגרת הפעילות (כ-15 דקות)
 2. הצגה של שיטת אופן העתידים במליאה (30 דקות)
 3. הגדרת מעגל ההשלכות הראשוניות של השינוי (20 דקות)
 4. הגדרת מעגל ההשלכות השניוניות של השינוי (20 דקות)
 5. הגדרת מעגל ההשלכות השלישוניות של השינוי (20 דקות)
 6. דרוג סבירות של ההשלכות (אופציונלי) (20 דקות)
 7. זיהוי סיכונים והזדמנויות הנגזרים מהשינוי (אופציונלי) (20 דקות)
 8. הגדרת מענים ארגוניים להזדמנויות והאיומים (אופציונלי) (20 דקות)
 9. סיכום התובנות שהופקו והצגת תוצרי הפעילות (45 דקות)

התוצרים המתקבלים

הצגה גראפית ומילולית של קשרים סיבתיים בין התפתחויות שונות בעלות עניין לארגון, לרבות השפעות ראשוניות, שניוניות (ולעתים שלישוניות ואף יותר) של ההתפתחויות. מתוך כך אפשר להפיק תובנות שתאפשרנה לתאר כיצד מגמות או התפתחויות חשובות עשויות להשפיע על תחום מדיניות או אסטרטגיה עוסק הארגון.

באיור הבא מוצגת דוגמה של אופן עתידים שכולל השלכות עד סדר גודל שלישי:

גרף המציג את כלי אופן עתידים (מעגל מרכזי עם אירוע וממנו חצים היוצאים למעגל ההשפעה הראשון, וממשיך למעגל השפעה שני ושלישי...)

טיפים וחסמים

 • בהצגת השיטה, מומלץ להציג למשתתפים לפחות שתי דוגמאות לאופן עתידים מלא. בנוסף, להדגים את תהליך הזיהוי והרישום של ההשלכות למליאת המשתתפים, לפני העבודה בקבוצות.
 • יש לשים לב לניסוח השלכות באופן בהיר וקריא המובן גם לקורא שלא היה שותף לניסוח.
 • אין להתעכב יתר על המידה על החלטה על זיהוי וניסוח של השלכה כלשהי. יש לקבל החלטה קבוצתית מהירה ולעבור להשלכה הבאה.
 • יש לזהות השלכות חיוביות ושליליות כאחד.
 • יש לכלול גם השלכות שסבירותן נמוכה יחסית.
 • חשוב מאוד לסיים סיבוב השלכות שלם לפני שממשיכים בסבב הבא.
 • יש להגדיר השלכות קונקרטיות ולא כלליות מדי. לדוגמא: במקום השלכה המנוסחת באופן כללי כגון "מחשבי טאבלט חזקים יותר ישנו את החינוך" יש לנסח השלכות ספציפיות המתארות כיצד מחשבי טאבלט חזקים ישנו את החינוך. למשל, מחשבי טאבלט חזקים יותר יובילו להשלכות הבאות:
  • גישה לחינוך בכל מקום וזמן
  • מיקרו קרדיטציה – הסמכות בתת-תחומים ספציפיים או במיומנויות
  • יש להתייחס גם להשלכות המבטאות התנגדויות לשינוי, וכיצד הן באות לידי ביטוי.

דוגמאות לאופני עתידים

 1. התרשים הבא מציג דוגמאות אפשריות של תחומי השלכות פדגוגיות שיכולות להתבטא באופן עתידים:

מקורות


Futures Wheel, The Millennium Project, Futures Research Methodology—V3.0, http://www.millennium-project.org/wp-content/uploads/2020/02/06-Futures-Wheel.pdf

THE FUTURE IS OURS: Strategic Foresight toolkit – making better decisions, Save the Children UK and School of International Futures 2019, https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16327/pdf/strategic_foresight_toolkit_online.pdf

Futures Wheel, Practical Frameworks for Ethical Design, Javidiani & Behboudi, Nov 2018

www.slideshare.net/SDNCanada/futures-wheel-practical-frameworks-for-ethical-design-by-mazi-javidiani-majid-behboudi

https://online.visual-paradigm.com/diagrams/templates/futures-wheel/futures-wheel-template/