עבור לתוכן

בית הספר ההיברידי

שותפות חינוכית בין בתי ספר

שותפות חינוכית כלכלית בין בתי ספר, שנמצאים בבעלות או ברשות משותפת, שמטרתה להרחיב את הבחירה ואת מגוון ההזדמנויות של התלמידים בעזרת למידה היברידית.

רקע, רציונל ומטרה

אנו רגילים להתנהל כבדידים. כל אחד מקבל סל משאבים ודואג לשמור עליהם, ואם אפשר אף להגדילם. 'חשיבת יחד' והנכונות לשותפות מתחילות בקרב אלו שיש בהם את האומץ להמר על המשאבים שלהם עצמם, מתוך אמונה ותקווה שלאורך זמן ההשפעה על הסביבה תצמיח אותם. בית הספר ההיברידי הוא תולדה של 'חשיבת יחד' כזו של כמה מנהלי בתי ספר, שהסכימו לוותר על שליטה מלאה בתמורה להרחבת חופש הבחירה.
פרוייקט זה מאגם משאבים ומייצר רצועת זמן שבה מורים מלמדים באופן מקוון תלמידים מכלל בתי הספר בשותפות ובאופן זה מורים אחרים מתפנים לתת מענה אחר בבית הספר , בעוד התלמידים נהנים מבחירה רבה יותר והזדמנות ללמידה של מקצועות אשר לא קיימים בכלל בתי הספר.

בית הספר ההיברידי מרבה בחירה, דעת ומגוון, ובעיקר מלמד על הפוטנציאל הגלום בשותפות.
מטרתו להרחיב שותפויות, לברוא שפע, ולבסס אחריות אישית בתהליכי בחירה ולמידה.

בית הספר ההיברידי קם מתוך צורך עמוק באיגום משאבים של בתי ספר קטנים ומרוחקים בקהילת צפון של רשת אמי"ת. המטרה הייתה שכל בית ספר יציע לקהילה את מה שהוא יכול – ויקבל את מה שהוא צריך. לדוגמה: בית ספר מסוים יכול לפתוח בפני תלמידים מהקהילה אפשרות ללמידה מרחוק של מגמות הכימיה או מדעי המחשב שמתקיימות בו, ותלמידי אותו בית ספר יכולים ללמוד במגמות אומנות, היסטוריה, כלכלה ועוד, שבתי הספר האחרים פותחים בפניהם. השותפות החינוכית יכולה להתקיים עבור מקצועות וקורסים שונים לבגרות, או לשם העשרה.


מה הערך של השותפות הזו? 

  1. בתי ספר שמוגבלים במשאבים יכולים להציע מגוון לימודי גדול יותר, מבלי להגדיל את הוצאות ביה"ס.
  2. לתלמידים יש הזדמנות ללמוד מהמורים הטובים בקהילה בכל תחום.
  3. שוויון הזדמנויות לילדים בפריפריה עולה.
  4. התלמידים והמורים זוכים לשכלל מיומנויות המותאמות לעולם החדש.

קהלי יעד

התלמידים – מנעד אפשרויות הבחירה שלהם עולה (מגמות, קורסים, העשרה, תוכניות מצוינות וכד), וכך גם איכות המורים שהם פוגשים.

המורים המשתתפים בפרויקט – מתמקצעים בלמידה חדשנית והיברידית.

בתי הספר – הופכים אטרקטיביים, בשל מגוון האפשרויות שהם מציעים.

יישום – עקרונות והנחיות פעולה צעד אחר צעד

ליוזמה 3 עקרונות מנחים:

שותפות בכל הרמות:
תחילתה בשותפות בין מנהלים לטובת התלמידים, המורים, הצוות וקהילת בית הספר.
המשכה בשותפות לומדת ומתפתחת של קהילת מורים, שבוחרים ללמד באופן היברידי, חדשני ומוכוון מיומנויות.
סיומה בשותפות בין תלמידים ממקומות שונים, שבוחרים ללמוד נושא מתוך עניין, ומצטרפים לקבוצת לומדים שמתפתחת יחד.

הזדמנות לכל השותפים:
הזדמנות לבתי הספר להיות היברידיים, ולהציע תכנים מגוונים של מורים שאינם מתוך סגל ביה"ס.
הזדמנות לפתח מורים שחוזרים לבית הספר עם מיומנויות שרכשו בהוראה היברידית משמעותית.

הזדמנות למורים להתמקצע, להעמיק ולפתח את תחום הדעת שלהם, לצד התמקצעות בהוראה מותאמת לעולם החדש ורכישת מיומנויות נדרשות בשוק התעסוקה.

הזדמנות לתלמידים ללמוד כפי שלומדים בעולם האמיתי, לרכוש ידע ויכולות גם מרחוק, לבחור מה ללמוד, עם מי ללמוד, מתי ואיך ללמוד.

אחריות מצד כל אחד:
פיתוח האחריות האישית והניהול העצמי, כחלק מובנה של למידה מרחוק. עצם העובדה שהלמידה תלויה בלומד, בניהול הזמן והמערכת שלו, מחייבת אותו להיות פרו-אקטיבי ושותף, ומפתחת אצלו מיומנויות תוך אישיות חשובות בעולם שמתגמל יזמות.

קישורים לחומרים

תהליך פיתוח מקצועי של מנחה בבית ספר ההיברידי:

פנייה אישית למשתמש

הקמת תשתית של שותפות (שיש בה גם רכיב כלכלי) אפשרית באווירה של רצון טוב והבנת הערך המוסף. ההכרה כי בית הספר יכול לצמוח בעצמו ובתוך עצמו מתוך פתיחת השערים הללו, היא חשובה ביותר לתהליך זה.

בשנה הראשונה על מנהל השותפות לדאוג כי הפלטפורמה תהיה אמינה ומקצועית. המנהל נדרש לוותר על חלק מהשליטה בנעשה בבית ספרו, ולדרוש בתמורה דיווח תדיר ומהימן. לשם כך פותח במערכת "משוב" – ממשק ייחודי לריכוז הנתונים במקום אחד, והעברתם ישירות לבית ספר.

רצוי למנות איש קשר מטעם ביה"ס, שיהיה אמון על הלמידה ההיברידית ועל קשר עם כל הגורמים העוסקים בפלטפורמה.

יש להיערך בבתי הספר לפינוי מרחבים ללמידה אישית מרחוק (למשל במצב בו תלמיד אחד לומד במגמת כימיה ובמקביל אליו תלמידה לומדת במגמת אומנות. יש לדאוג ששניהם יוכלו לשבת באותו מרחב ייעודי עם אוזניות, כשכל אחד לומד במגמה שלו). 

יש לדאוג לאמצעי קצה ראויים לתלמידים שבוחרים בלמידה היברידית, הן בביה"ס והן בבית.

פיתוח היוזמה

רשת אמי"ת, במסגרת מסלול המחממו״פ