עבור לתוכן

המהפכה החינוכית

יצירת מערכת אישית במסגרת בית-ספרית

גרפיקה
 • איך אפשר לתת לכל תלמיד בחירה אמיתית של תכני הלמידה, מבלי לאבד את המסגרת הכיתתית, החינוכית והחברתית?
 • איך אפשר ליצור לתלמידים רבים מערכות אישיות שונות במסגרת בית-ספרית?
 • איך אפשר לגרום למורי המוסד החינוכי לחלום ולעשות שינוי פדגוגי, בלי לכפות עליהם הכשרות והשתלמויות ארוכות?
 • ולא פחות חשוב… איך אפשר לממש זאת בשימוש במשאבים הקיימים, ללא תוספת תקציבית?

רקע ורציונל + מטרה

היוזמה עונה על אתגרים משמעותיים למערכת החינוך:

 • היא מעניקה למורה עצמאות בבחירת תכני ההוראה, ואחריות לניהול הכיתה והפדגוגיבה. מורה יכול ללמד מתוך ביטוי אישי ומימוש עצמי, את התלמידים שבחרו להיות שותפים לו בתהליך הלמידה. במקביל, המורה צריך להציע לתלמידים תכני הוראה רלוונטיים לעולמם, בכדי להיבחר על ידם.
 • היא מאפשרת לכל תלמיד בחירה אמיתית ואחריות על תכני הלמידה שלו ועל התפתחותו הלימודית/אקדמית, כך שהוא זוכה ללמוד מה שחשוב ומעניין אותו.
 • היא מייצרת עושר פדגוגי – דרך מגוון התכנים ומנגנון הבחירה, מתפתחות מיומנויות המאה ה-21, בדגש על: מסוגלות עצמית, ניהול עצמי, מוטיבציה והתמדה, וכישורים חברתיים.

היא פועלת במסגרת המשאבים הקיימים ללא עלות נוספת – בזכות המעבר ללמידה רב-גילית, אין שינוי במספר המורים המלמדים בכיתות.

קהלי יעד

תלמידים ומורים בכיתות ח'-יא'

יישום – עקרונות והנחיות פעולה צעד אחר צעד

כל תלמיד בונה בכל מחצית מערכת לימוד אישית – ובוחר מה וממי ללמוד:
בכל יום, לאחר מפגש בוקר כיתתי, הלמידה הופכת לרב-גילית, ומערכת הלימודים בנויה מרצועות לימוד שונות, בנות שעתיים כל אחת.

בכל רצועת לימוד יש לתלמיד אפשרות בחירה בין 4-5 "קורסים", מתוכם הוא בורר את תכני הלמידה שלו.
אנגלית ומתמטיקה ממשיכים להילמד במערכת הרגילה.

שאר מקצועות הליבה – עברית, תנ"ך, מדעים וכו' – הם חלק מהמהפכה החינוכית.

מורה יכול לבחור ללמד תוכן בתחום הדעת שלו, או להציע נושאים חדשים ויצירתיים, שישתלבו במערכת הלימודים.

סוגיות מהותיות ליישום:

 • חשוב לגייס את הרשות ואת ההורים לצורך הגדול בשינוי, ולאמונה במהפכה החינוכית, כיוון שהיא חורגת מכל הכללים המקובלים, ומעוררת חששות אצל הסובבים. הורים ורשות מגויסים ייסעו לבית הספר להתמודד עם התנגדויות שעולות בתהליך.
 • שיתוף הצוות לאורך כל התהליך:
 1. מפגשים וקבוצות עבודה (בהנחיית יועצת/רכז התכנית/מנהל), בהם ניתנות למורים סמכויות החלטה לגבי תכני הקורסים, יכולים להקל על החשש הטבעי של מורים מתחרות וחוסר יציבות תעסוקתית.
 2. שיקוף הרווח הגדול מהמהפכה החינוכית: מורים יוכלו לראשונה ללמד את מה שליבם חפץ ורק תלמידים שיחפצו בכך, ולשפר את חוויית ההוראה והלמידה; התלמידים יזכו לרכוש את "כלי המאה ה-21"; שותפות במהפכה חינוכית ייחודית במדינת ישראל והעלאת "גאוות היחידה".
 • שמירה על שייכות לכיתת אם בתוך מערכת מרובת בחירה מהותית להצלחת התכנית. מומלץ לחזק ולהפוך את כיתת האם ל"עוגן" חינוכי וחברתי, ממנה יוצא התלמיד למסע הבחירה הלימודי, דרך פעילויות חינוכית כגון מפגשי בוקר, טיולים ופעילות חברתית, קשר אישי עם המחנך, תפילות, שבתות משותפות ועוד.
 • קבוצת למידה מומלצת מורכבת מ- 18-24 תלמידים, ועלול להיווצר מצב בו יהיו מורים שתלמידים לא יבחרו בהם. לכן, מומלץ:
 1. להציב באותה רצועת בחירה, "קורסים" עם רמת פופולריות שווה יחסית.
 2. לעזור לתלמידים לבחור בשיעורים פחות פופולאריים, דרך הצגת היתרונות שלהם: למידה קבוצה קטנה, חיזוק מיומנויות נדרשות, השלמת פערים וכו'.
 3. לצרף את מורה שנבחר על ידי קבוצה קטנה כ"מורה שותף" המסייע למורה עם קבוצת ענק.
 4. להוסיף לרצועת הזמן שעות פרטניות או קבוצת תגבור, ולכוון אליהן תלמידים מקבוצות ענקיות או תלמידים שזקוקים לסיוע לימודי.

פנייה אישית למשתמש

שינויים שהתרחשו בשנת הפיילוט הראשונה:

א. פרץ של יצירתיות וחדשנות עלה מצד המורים, שהוביל לעושר פדגוגי מיוחד וללמידה רלוונטית יותר לחיי התלמידים.

ב. התלמידים שמחים יותר, ומבטאים סיפוק גדול מלמידה שבאה מתוך בחירה שלכם, וללא כפייה של המערכת.

ג. עלתה "גאוות יחידה" של התלמידים כלפי המוסד החינוכי, שנתן בהם אמון, והעניק להם חופש ואחריות.

פיתוח הכלי

שם בית הספר: ישיבת צביה קטיף

סמל מוסד: 442319

שם המנהלת: הרב יועד אהרוני

טלפון: 052-3003083

מייל: shaharfein@gmail.com

יישוב: יד בנימין