עבור לתוכן

חילוץ היסט ופוטנציאל

גרפיקה

תיאור הכלי

הכלי מסייע לפתח הבנה של הפערים בין נקודות המוצא של המערכות שלנו והמגמות המובילות בהווה, לצד חילוץ הבנות ביחס לפוטנציאל העתידי והסיכונים וההזדמנויות שגלומות בו.

רקע תיאורטי

המודל המוצע מסייע לניתוח של המציאות בחתך של שלושה טווחי זמן, וכן לנתח על בסיס זה את ההיסט של המערכת שלנו ואת הפוטנציאל שנוכל לרתום לשינוי עתידי. 

המתודה מיועדת לעזור לגופים שחשים שהם אינם מצליחים לפרוץ תקיעות ברמה המערכתית לבחון טוב יותר את הסיבות שבגללן הם מצויים במצב הקיים וכן לצפות את השינויים העתידיים שיכולים לסייע להם לפעול אחרת. 

זמן למידה

1-3 מפגשים בני שעה עד שעה וחצי

מס' משתתפים

קבוצה אינטימית (3-6 שותפים)

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

יש לקבוע את הדיון בחדר שבו יש לוח או יכולת לערוך בזמן אמת על גבי מצגת. ניתן לשלוח לצוות העבודה משימות חשיבה מקדימות (למשל מה האירועים המכוננים של הארגון שלנו בעבר) אבל אין להסתמך על ההכנה המקדימה כאל רכיב שלם וסגור בדיון. 

שלבי הפעילות – צעד אחר צעד

שלבי העבודה עם המתודה 

שלב פתיחה 

המנחה יציג בקצרה את המתודה ומטרותיה כפי שמפורט במודל. לאחר מכן יסביר מדוע התהליך מסייע למול האתגרים הנוכחיים של הארגון ויציג את שלבי העבודה.

 שלב ראשון – תיאור המציאות המתהווה

בשלב הראשון נבחן את המציאות המוכרת לנו, על המגמות והאתגרים המאפיינים אותה. שלב זה יאפשר לנו גם לנתח לאחור את המערכת המורשת וגם לפנים, את המערכת העתידית. 

שלב שני – ניתוח המערכת המורשת 

על בסיס האתגרים המזוהים בהווה ננסה להבין כיצד נוצרה המערכת שלנו. אנחנו עורכים ניתוח גנאולוגי שמטרתו זיהוי של נקודות המיסוד של המערכת, של האירועים המכוננים ושל האופן שכל אלו יצרו את המציאות המתהווה המוכרת לנו. 

שלב שלישי – ניתוח המציאות העתידית 

בשלב זה ננסה להבין את המציאות שעשויה להתפתח מתוך ההווה. אנחנו לא ״חוזים״ וגם לא מציבים תרחישים כדי להיערך אליהם, אלא מנסים לגייס את העתיד כדי לתמוך במה שאנו מתמודדים איתו בהווה. המבט העתידי נועד על כן לחלץ אותנו מהכאן ועכשיו של ההווה ולאפשר צורת הסתכלות אחרת שבהמשך נתאר כ״פוטנציאל"1

שלב רביעי – דיון בהיסט 

מרגע שהבנו את הנדבכים המרכזיים של המורשת, נוכל גם להבין את ההיסט – הפער ההולך ונפער – בין המציאות המשתנה לבין נקודת המוצא שלנו. ההיסט חיוני מאוד להבנת הכשלים הסמויים שלנו במערכת. 

שלב חמישי – דיון בפוטנציאל 

בפער בין ההווה לתמונת העתיד שציירנו מצוי פוטנציאל, חיובי ושלילי (כתלות בבחירה שלנו כיצד לנהוג בו). אנו ננסה להבין אילו רכיבים כבר מתחילים להתקיים היום שנוכל לרתום לצרכים של המערכת במתן פתרונות לאתגרי המציאות המתהווה. 

סיכום – מסגור ההבנות המרכזיות להובלת השינוי הרצוי.

התוצרים המתקבלים

התוצרים הם חשיפה של היסטים במערכת ושל פוטנציאל שניתן ליישם בתהליך השינוי. 

כלים נוספים

המתודה משתלבת באופן מלא עם עבודה במסגרת המודל המערכתי לאסטרטגיה. בעוד שהמודל עוסק בתמונת מציאות ברגע נתון, המסגרת של ההיסט והפוטנציאל עוסקת בחשיבה על המערכת לאורך זמן. מאחר ואנחנו מתקשים גם לחשוב על השינויים לאורך זמן וגם על מכלול המרכיבים של המערכת, אנחנו זקוקים לשתי המתודות ביחד. 

הפוטנציאל (potential) הינו האפשרויות הגלומות במציאות כיום אשר ייצרו את השינוי בעתיד. לבחינת הפוטנציאל יש ערך רב בחשיבה לשינוי מערכתי.

(1) הפוטנציאל (potential) הינו האפשרויות הגלומות במציאות כיום אשר ייצרו את השינוי בעתיד. לבחינת הפוטנציאל יש ערך רב בחשיבה לשינוי מערכתי.