ארבעת הדפוסים

כלי זה נועד לאפיין את השינויים שמתהווים אחרי מגיפות באמצעות התבוננות על ארבעה דפוסים
המתרחשים: צמיחה (חיובית או שלילית), התמוטטות, אילוצים ושינוי יסודי.
אפיון השינויים יכול לסייע ביצירת מפה מקיפה אודות הכיוון והתנועה בזירות הנבחרות ומהווה
בסיס להמשך דיון ולתכנון פעולות יישומיות.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

ידע: היכרות מקדימה עם הכלי.

כ"א: מנחה אחד להעברת המצגת המלווה, בשביל הפעילות בקבוצות (בזום או בסדנא פיזית) מומלץ יחס של 1:3 (על כל 3 קבוצות, מדריך מסייע).

מיומנות ייחודית להפעלה: יכולת שאילת שאלות וחילוץ ידע סמוי במהלך הפעילות בקבוצות.

קבצים להפעלת הכלי:

מצגת מלווה:

מצגת ארבעת הדפוסים

כלי עבודה:

ארבעת הדפוסים לערכה

דוגמה:

ארבעת הדפוסים לערכה – דוגמא
טיפים וחסמים