monika-kozub-הגן-שלי-מגוון-unsplash

שם הכלי:

מפגש בוקר – הגן שלי מגוון
מתוך יוזמה:
מפגש בוקר – הגן שלי מגוון

מפגש המסמל את ההגעה של הגננת מהתרבות האחרת לגן ותחילת הפעילות עמה. מדובר בפתיחה קבועה, מעין טקס בו משתתפים כל ילדי הגן הכולל ברכת בוקר טוב, שיר בוקר, פעילות חווייתית ושיח.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:
 1. בחירת שיר (המלצות לבחירת השיר בטיפים)
 2. ציוד להשמעת השיר (טלפון, טייפ…)
 3. הפעילות תתקיים בישיבה במפגש
הנחיות פעולה:

מפגש הבוקר המתואר להלן הוא המפגש בו הגננת מהתרבות האחרת נכנסת לגן בפעם הראשונה, לכן השיח מתמקד בהצגתה, היכרות ראשונית עמה והצגת שיר הבוקר. במפגשי ההמשך לאורך השנה חוזרים על תבנית קבועה של פתיחת מפגש, ברכת בוקר טוב, שיר בוקר (שכבר יהיה מוכר לילדים) ושיח בנושאים שונים. ניתן להוסיף או להחליף שירים בהתאם לנושאים שנלמדים בגן.

 1. התארגנות למפגש בוקר.
 2. גננת האם מציגה את הגננת מהתרבות האחרת.
 3. הגננת מהתרבות האחרת מציגה את עצמה (בעברית):
  • ״קוראים לי…״
  • ״גם אני גננת (כמו גננת האם) שמדברת ערבית/עברית״
  • ״יש לי גן ויש בו ילדים, לגן שלי קוראים גן _____״
  • ״אנחנו מדברים ערבית/עברית בגן״
  • ״אני וגננת האם חברות והיום באתי לבקר אתכם״
 4. הגננת מהתרבות האחרת אומרת בוקר טוב בשפה שלה ומיד מתרגמת לשפת הדיבור של הילדים.
 5. גננת האם: ״כשאומרים לכם בוקר טוב ומה שלומכם, איך אתם עונים?״
 6. הגננת מהתרבות האחרת משתפת בברכה בשפה שלה וגם בתשובה.
 7. הגננת מהתרבות האחרת: ״עכשיו אשמיע לכם את שיר הבוקר שמשמיעים בגן שלי״
 8. אומרים לילדים שהם יכולים ללוות את הגננת בתנועות (אפילו שהם לא מכירים את השפה), מעודדים אותם להשת.
 9. גננת האם (לגננת מהתרבות האחרת):״רוצה לשמוע את שיר הבוקר ששרים אצלנו בגן?״ (על מנת להכיר לילדים בגן של הגננת מהתרבות האחרת).
 10. מסכמים ומסבירים לילדים למה הגננת הגיעה לגן (שיתוף, הכרות, הדדיות), נותנים לילדים חלק בתהליך ההכרות ומאפשרים להם לשאול שאלות.
טיפים וחסמים
טיפים להפעלה מיטבית:

מפגש ראשון עם אדם מתרבות שונה המדבר שפה זרה (או עם מבטא זר) מלווה לעיתים בחשש אצל ילדים בשל אי הוודאות שבסיטואציה.

מפגש הבוקר מאפשר לכל ילדי הגן כקבוצה להכיר את הגננת מהתרבות האחרת באווירה מהנה לצד גננת האם (מישהו חדש לצד מישהו מוכר וידוע), לראות את שיתוף הפעולה ביניהן ובכך להפחית לחץ, להגביר את תחושת הביטחון של הילדים ולעודד תקשורת עם הגננת הלא מוכרת. השאיפה היא שעם הזמן, הכניסה של הגננת מהתרבות האחרת תהפוך לעניין שבשגרה והיא תנהל את מפגש הבוקר באופן עצמאי (עם התערבות מועטה של גננת האם).

 • המלצות לבחירת שיר בוקר:
  1. חזרתיות
  2. מקצב איטי
  3. לחן מוכר
  4. מילים קלילות, שפה מדוברת
  5. ניתן להתאים תנועות
 • בהדרגה בהמשך השנה, כאשר ההיכרות של הילדים עם הגננת מהתרבות האחרת תעשה יותר מעמיקה, כדאי לאפשר לה לנהל את המפגש (כלומר גננת האם תהיה בתפקיד פחות מרכזי).
 • את לימוד השפה בתחילת המפגש עדיף לבסס על ביטויים מוכרים/סלנג בשפה הזרה שיתכן והילדים מכירים או מילים שנשמעות דומה בשתי השפות. כך, סקרנותם של הילדים תגבר.
 • מכיוון שחלק בלתי נפרד מהפעילות לאורך השנה הוא ההדהוד עם הגן של הגננת האחרת, מפגש הבוקר הראשון יתחיל לבסס את הקשר בין שני הגנים.