המהפכה בפיתוח המקצועי

במקום השתלמות מוסדית כללית לכלל הצוות, אותה בוחרת ההנהלה, כל מורה בונה לו מערכת שעות אישית לפיתוח המקצועי שלו.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

תנאים מקדימים נדרשים (ידע, כ"א, ציוד, מבנה ארגוני תומך, מיומנויות ייחודית להפעלה):

מומלץ לתאם ולקבל אישור מהפסגה ומהפיקוח על הפיתוח המקצועי, לפני שנפגשים עם הצוות ומכריזים על המהלך.

מומלץ לעקוב אחרי התהליך המפורט במצגת  המלווה, המציג צעד אחר צעד את המהלך הרצוי עם הצוות החינוכי. למידע נוסף ולהתייעצות – מוזמנים להתקשר איתנו

הנחיות פעולה:
  1. החלטת הנהלה על כך שהפיתוח המקצועי עובר לידי הצוות החינוכי.
  2. מפגש עם צוות המורים להצגת הרעיון והרציונל – ניתן לשמש במצגת המצורפת. במהלך המפגש, כל מורה מסמן לעצמו צרכים ויעדים אישיים בפיתוח המקצועי, וממפה את הנושאים החשובים לו להשתלמות.
  3. בניית מפת השתלמויות – בה יש לפחות 3 רצועות, ובכל רצועה לפחות 3 אפשרויות, הנותנות מענה לצרכים של המורים במוסד החינוכי.
  4. פגישה עם הפסגה ועם הפיקוח המקצועי של משרד החינוך לצורך תיאום ואישור מפת ההשתלמויות.  
  5. הצגת "מפת ההשתלמויות" לצוות, כולל קישור לבחירה.
  6. לאחר בחירת המורים, רכזת בית-ספרית מחלקת את המורים להשתלמויות השונות (במידת הצורך, ניתן לעשות שינויים במפת ההשתלמויות).
טיפים וחסמים
טיפים להפעלה מיטבית:

תהליך שביסודו בחירה, לא יכול לכפות על מורים להצטרף אליו, אך ההצלחה והזמן יביאו מורים נוספים לרצות ולהשתלב. מומלץ להתחיל עם מורים שמביעים נכונות, ובשנה השנייה והשלישית ליישום התכנית. כבר ירצו מורים  נוספים להצטרף.

לא לגייס מורים חדשים במקום כאלו שיצאו לחל"ת/שבתון/פנסיה. זה יאפשר לכם לגייס מורי חוץ בתחומים מגוונים שאין לכם בצוות, ולמקסם את ניצול התקציב