1

שם הכלי:

ישיבת דירקטוריון במודל החברות
מתוך יוזמה:
ישיבת דירקטוריון במודל החברות

ישיבת דירקטוריון הינה מנגנון למעקב ובקרה אחר סטטוס ההתקדמות של החברה ושל המוצר המפותח בחברה.
חברי הדירקטוריון הם צוות המורים המלווים את מודל החברות. בישיבת הדירקטוריון משתתפים גם התלמידים החברים בחברה.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:
  1. על התלמידים ללמוד ולהבין את מהות הדירקטוריון, ועל צוות המורים, המלווה את מודל החברות, להקדיש  לכך זמן.
  2. יש למצוא מסגרת זמן שבה חברי הדירקטוריון והתלמידים החברים בחברה פנויים לקיום הישיבה.
  3. חשוב שבדירקטוריון יהיו חברים שהם מומחי תוכן (למשל מורים מהמגמות השונות) וחברים שהם מומחי תהליך (למשל מחנכות ויועצת).
הנחיות פעולה:
  1. כל חברי החברה, תלמידים משכבות יא' ויב', מגיעים לישיבת דירקטוריון אחת לשישה שבועות, לאחר שקיימו ישיבת חברה פנימית לעדכון הדדי בסטטוס המוצר.
  2. בישיבה מדווחים חברי החברה על החלק של כל מגמה בתהליך פיתוח המוצר ועל סטטוס האינטגרציה שלהם (המוצר המושלם). בנוסף, הם מדווחים על היעדים לפיתוח המוצר לחודש הקרוב, ומי אחראי על כל יעד.
  3. במהלך הישיבה נדונים האתגרים איתם החברה מתמודדת בנקודת זמן זו: ניהול סיכונים, אתגרים בתחומים של עבודת צוות, פיתוח המוצר ברמות השונות, עמידה בזמנים וכו'. בדיון מתמקדים בדרכי ההתמודדות הקיימות וחושבים יחד על דרכים נוספות, ואפשרות לבקש סיוע מחברי הדירקטוריון.
  4. הפרוטוקולים של הישיבות משמשים לבקרה ולפיקוח, ולתיעוד התהליך אותו עוברת החברה.
קבצים להפעלת הכלי:

נספח: הכנת החברה

טיפים וחסמים
טיפים להפעלה מיטבית:

חשוב לקבוע לו"ז שנתי מוגדר מראש לכל ישיבות הדירקטוריון, ולשבץ את כל החברות לישיבות אלו.
יש להקדיש לכל ישיבה לפחות עשרים דקות, ולעמוד בזמנים כדי שהישיבה תהיה אפקטיבית.

חסמים ואיך התמודדתם איתם:

הישיבות התקיימו לעיתים על חשבון הזמן שבו המורים יכלו לקדם את התלמידים בפרויקטים שלהם. יחד עם זאת, לישיבות אלו היה חלק חשוב ומשמעותי בקידום פיתוח המוצרים.
לעיתים נדרשנו לפתור בעיות של התנהלות ועבודת צוות לא יעילה שדרשו גישור.