1

שם הכלי:

מודל בשלות לארגון חינוך מורכב מסתגל
מתוך יוזמה:
מודל בשלות לארגון חינוך מורכב מסתגל

הכלי מורכב מארבעה חלקים המסייעים לכל ארגון חינוך לאבחן עד כמה הם מותאמים לפעול במציאות מורכבת ומשתנה, והם:
(1) מציאות מורכבת ומשתנה: זיהוי אתגרים והזדמנויות ודרכי התמודדות עם מציאות ה- VUCA.
(2) מצפן מותאם ועדכני: ידע מיומנויות וערכים, חזון בית ספרי ומטאפורה מייצגת.
(3) בעלי עניין אוטונומיים ופעלנים:
(4) אקוסיסטם תומך ומאפשר:

באמצעות מודל הבשלות המוצע ניתן לאפיין את הרכיבים דרכם יש לפעול בכדי להעלות את הכשירות להתמודדות עם מציאות מורכבת ומשתנה.
המודל מותאם לפעילות בתכנית מרחבי חינוך דרך רכיב המצפן המכוון את הזהות הייחודית של המוסד החינוכי ובאמצעות רכיבי האקוסיסטם ובעלי העניין הפעלנים שמסייעים לאפיין פעולות שיקדמו את מימוש הזהות הייחודית.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

הערכה שלפניכם כוללת: קובץ מסביר אודות ארגון חינוך מורכב מסתגל, סרטון הרחבה ותבנית למודל הבשלות:

קבצים להפעלת הכלי:

מצגת מלווה:

מצגת בפורמט ג'יניאלי

כלי עבודה:

בית ספר כארגון מורכב מסתגל מחוון בשלות


סרטון הסבר והרחבה:

סרטון מבוא מתוך מפגש נבחרת מרחבי חינוך

קישור לערכת ארגון מורכב מסתגל באתר המכון לחקר עתידים:

אתר המכון לחקר עתידים בחינוך

טיפים וחסמים