ממטרה לפעולה

כלי זה מאפשר לתרגם מטרות לפעולות ולבחון היכן נמצאות הפעולות על הרצף בין איזור הנוחות לאיזור הצמיחה.
שילוב בין תכנון פעולות לבחינת איכותן יאפשר פיתוח מיטבי של תכנית עבודה לקידום הזהות הייחודית.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

הערכה שלפניכם כוללת: קובץ מסביר אודות הכלי: ממטרה לפעולה, סרטון הרחבה אודות Growth mindset וקנווס להגדרת פעולות
המתבססות על מטרות של פיתוח זהות ייחודית.

קבצים להפעלת הכלי:

מצגת מלווה:

ממטרה לפעולה

כלי עבודה:

ממטרה לפעולה

סרטון הרחבה אודות GROWTH MINDSET:

https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU&ab_channel=Sprouts

טיפים וחסמים