מניפת עתיד

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

מניפת עתיד

זמן למידה

20-40 דק'

מס' משתתפים

תלמיד יחיד, קבוצה, או כיתה

תיאור ושימוש עיקרי

מיפוי וסיווג תרחישים עתידיים הנובעים ממגמת הווה

מניפת עתיד הינה שיטה המאפשרת מיפוי של תרחישים שונים הנובעים ממגמת הווה, וסיווג שלהם על פי שלושה צירים: מידת הסבירות שלהם, מידת הנחשקות (רצוי או בלתי רצוי), ומרחקם מן ההווה.

זמן למידה

20-40 דק'

מס' משתתפים

תלמיד יחיד, קבוצה, או כיתה

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

ראשית מקיימים הלומדים סיעור מוחין ומעלים מספר תרחישים על הכתב, לאחר מכן הם מתנסים בסיווג שלהם לפי מידת הסבירות ומידת הנחשקות) ולבסוף מציגים תרחישים אלו על המניפה באופן שמתייחס גם להערכתם למועד ההתרחשות האפשרי.

 

שלבי הפעילות – צעד אחר צעד

שלבי העבודה עם המתודה

שלב ראשון – הצגת מגמת הווה
הצגה על ידי המורה מגמת הווה, למשל: בעקבות התפרצות הקורונה קיימת מגמה גוברת של שימוש בלמידה דיגיטלית ומרוחקת.

 

שלב שני – הסבר לתלמידים על שימוש בשיטה

  1. רשמו מגמת הווה (בחצי העיגול)
  2. תארו בקצרה לפחות 5 תרחישים שנובעים מהמגמה (בצד ימין)
  3. סווגו כל תרחיש על ידי הקפה: מה מידת הסבירות והנחשקות שלו
  4. רשמו את מספר התרחיש על המניפה במשבצת המתאימה

 

הערה:
על המורה להבהיר לתלמידים שככול שהדבר נוגע לציר הנחשקות, מדובר בדעה סובייקטיבית. על כן תלמיד יכול להתבקש על ידי המורה או עמיתיו להסביר את עמדתו, אך אין מקום לחלוק עליה.

 

שלב שלישי – עבודה עצמית או קבוצתית (שלב אופציונלי)

אם עובדים כקבוצה, יש להנחות את התלמידים שכל רעיון שעולה מהתלמידים עולה על הדף בלי שיפוטיות מצד העמיתים.

משך פעילות 20 דק'.

 

שלב רביעי – עבודה כיתתית

רב שיח של כלל הלומדים והמורה.
המורים מציגים גיליון גדול שנתלה על לוח הכתה או לוח ייעודי עליו מודפס דגם השיטה ומזמינים את התלמידים להשתתף ולהציע כיצד לעדכן את הגיליון. ניתן ורצוי לאפשר דיון על ההצעות השונות.

משך פעילות 20 דק'.

שלב הרפלקציה והסיכום
יש לאסוף את תוצרי התלמידים, או להנחותם לשמור את תוצריהם לשימוש עתידי.
רצוי לצלם את התוצר הכיתתי ולשלוח לכלל התלמידים.

טיפים וחסמים

טיפים

הפרדיגמה המקובלת הינה להעדיף איכות על פני כמות, ואולם, לכמות יש ערך משמעותי בכל הנוגע לחשיבה יצירתית בכלל, ובפרט לחשיבה היצירתית הנדרשת לחשיבת עתיד.

שיטות שונות של חשיבת עתיד מבקשות למצוא מספר רב של תשובות שונות. ריבוי זה אינו מקרי ומטרתו אינו להטריח לחינם את הלומדים. לרב התשובות הראשונות שמעלים התלמידים הינן תשובות טריוויאליות ואשר אין בהם אימוץ מחשבה יצירתית.

על ידי שימת דגש מצד הצוות המלמד על עמידה ביעדי כמות גדולה של תשובות ולא רק התמקדות באיכות של קומץ תשובות, הלומדים מעלים לא רק את התשובות הטריוויאליות אלא מפתחים חשיבה יצירתית ומגיעים לתשובות בלתי צפויות אשר מפתיעות גם אותם.