מסגרת קינפין

מסגרת תפיסתית המסייעת לאפיין את מרחבי אי הוודאות בחיים הארגוניים וסביבות הפעולה בשני צירים מרכזיים: תפיסה מצבית (מאורגן/לא מאורגן) וגישת ההתמודדות (למידה מול פעולה),
ולאחר מכן לתכנן מהלכי פעולה אפקטיביים בהתאם למרחבי חוסר הוודאות השונים.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

הערכה שלפניכם כוללת: קובץ מסביר אודות מסגרת קינפין, סרטון הרחבה ותבנית לאפיון ארגוני באמצעות מסגרת קינפין.

קבצים להפעלת הכלי:

מצגת מלווה:

מסגרת קינפין

כלי עבודה:

מסגרת קינפין קנווס

סרטון הסבר והרחבה:

https://www.youtube.com/watch?v=epXqgrm2hs4&ab_channel=CultivatingLeadership

טיפים וחסמים