1

שם הכלי:

משוב בזמן פיתוח"כוכב הים"
מתוך יוזמה:
משוב בזמן פיתוח"כוכב הים"

בכל תהליך עבודה מגיע זמן למשבת את התהליך ו/או את עצמנו
מודל כוכב הים מציע תהליך רפלקטיבי פשוט ועוצמתי שיסייע בידיכם להתבונן על רכיבי המסע ולבחון מה להמשיך, מה להגביר, מה לצמצם, מה לעשות אחרת ומה להתחיל, והכל בהלימה למטרות שהגדרתם בתחילת המסע ובמהלכו

הוראות שימוש
קישורים לחומרים נלווים:

עיינו במצגת, השתמשו בחצים כדי לעבור בין העמודים

משוב בזמן פיתוח

 

טיפים וחסמים