ניהול סיכונים

ניהול סיכונים הוא היכולת להעריך את התדירות ומידת ההשפעה של אירועים שונים על הרלוונטיות ועל יכולת הפיתוח של הזהות הייחודית.
הכלי המתואר מאפשר לזהות גורמי סיכון ולהעריך את השפעתם על תכנון מהלכים לקידום הזהות הייחודית.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

הערכה שלפניכם כוללת: קובץ הסבר בנושא ניהול סיכונים וקנווס עבודה.

קבצים להפעלת הכלי:

מצגת מלווה בנושא ניהול סיכונים:

ניהול סיכונים

 

מצגת מלווה בנושא תרחישים בניהול הסיכונים:

ניהול סיכונים (2)

 

כלי עבודה:

כלי לניהול סיכונים

 

 

טיפים וחסמים