קהילה בונה ידע
מודל הוראה חדשני וייחודי, שמאחוריו עומדת התפיסה החינוכית לפיה הידע נבנה ב"קהילת-לומדים", ע"י התלמידים. הלמידה מתקיימת בקבוצות חקר, באמצעות פלטפורמה טכנולוגית פדגוגית ייחודית; ובמליאה, בה הקבוצות משתפות את "קהילת הלומדים" בתוצאות מחקרן, זוכות למשוב וביקורת, ויוצאות לבניית קומת ידע נוספת.
רקע ורציונל + מטרה

האתגר אתו מנסה מערכת החינוך להתמודד זכה לכינוי "הוראה ולמידה משמעותיים": הוראה בה כל התלמידים פעילים, תורמים ולומדים ללא יוצא מן הכלל,  ולמורה ניתנת אפשרות לעקוב ולהגיב לכל אחד מתלמידי הכיתה באופן דיפרנציאלי. למידה משמעותית במובן שהיא יוצרת שינוי אצל התלמיד, ושהתלמיד מוצא בה תכנים הרלוונטיים לעולמו. 

המודל מעניק לתלמיד כלי חשיבה מסדר גבוה (תפיסת מורכבות, פתרונות מרובים ובניית משמעות) ומיומנויות המאה ה-21, כפי שהוגדרו בתוכנית להתאמת מערכת החינוך הישראלית: למידה שיתופית, יכולת לשתף פעולה בצוות, יכולת תקשורת טובה ויכולת הצגה יעילה. המודל מקדם גם מיומנויות נוספות כמו: טיפוח לומד עצמאי, יצירתי, סקרן ויוזם, אוריינות מידע, שימוש בכלי תקשוב, חשיבה ביקורתית ויכולת לפתור בעיות.

קהלי יעד
 • מורים: פיתוח מקצועי של המורה, דרכי הוראה חדשות
 • תלמידים: פיתוח והכשרה של לומד עצמאי / כישורי המאה ה-21
יישום - עקרונות והנחיות פעולה צעד אחר צעד

מעבר להוראה בשיטה זו מצריך הכשרת המורים בשני מישורים: 

הבנה ותרגול של תפקיד המורה במודל (יותר כמדריך, מכוון, פותח אופקי מחשבה וחקירה), והכשרתו לשליטה בפלטפורמה הטכנולוגית. 

לאחר שהבין המורה את רציונל המודל ויעדיו, ועבר הכשרה על הפלטפורמה הטכנולוגית, המורה מקבל את הכלים לבנייה ולעיצוב "קהילת ידע" חוקרת (בשלושת מעגלי החקירה: כיחידים, כקבוצות וככיתה).

היעדים להרחבת המודל בזמן הקרוב: 

 • הרחבת פעילות הפורום "מורי קהילה בונים ידע", שהחל לפעול בשנה שעברה בעיר מודיעין 
 • הרחבת מספר הכיתות הלומדות עפ"י המודל 
 • הובלת השתלמות ארצית לאנשי חינוך עפ״י המודל
פנייה אישית למשתמש

עדויות להצלחה

במרחב הארגוני: 

בתי-ספר נוספים ברחבי הארץ מתנסים במודל. 

חשיפה ורתימה של מנהלים, רכזים פדגוגיים ורכזי מקצוע בבתי-הספר לשיטה, ורתימתם להכנסתה לבתי-הספר.   

במרחב החינוכי:  

מתקיימות הערכות חלופיות משמעותיות לתלמידים, הכוללות רפלקציה על התהליך הלימודי שהם עברו לאורך השנה.

 

פרטי מוסד חינוכי
שם בית הספר:
תיכון עירוני למדעים ואמנויות, עירוני א'
סמל מוסד:
144683
יישוב:
מודיעין
אתר אינטרנט:
שם המנהלת:
ד"ר דביר שלומי
טלפון:
דוא"ל:

אודות מוס"ח

חזון, ערכי ליבה ועקרונות מנחים

בית הספר העל יסודי למדעים ולאומנויות בעיר מודיעין, יפעל לקידום מערכת חינוכית מעצימה מבחינה הישגית, ערכית וחברתית, המאפשרת לתלמידים, לצוות המורים ולקהילה הזדמנויות מגוונות, מאתגרות ומשמעותיות למימוש הפוטנציאל האישי והחברתי.

שמיים

 • שותפות
 • מצוינות
 • יוזמה וחדשנות במנהיגות

עקרונות מנחים

 • הקניית מיומנויות יסוד והעשרת בסיס הידע של התלמידים.
 • שאיפה מתמדת להעלאת רמת ההישגים הלימודיים.
 • צמצום פערים לימודיים וחברתיים.
 • טיפוח סביבה לימודית בטוחה ומתקדמת.
 • קידום תהליכים ופעולות במעגלי שותפות: מורים, הורים ותלמידים.
 • הקפדה על שקיפות מירבית ועל שירות איכותי.
 • העצמת מנהיגות חינוכית מובילה.
 • טיפוח ערך המצוינות בקרב תלמידים.
 • פיתוח מענים יחודיים למגוון הצרכים ברמת הפרט והקבוצה.
 • הגברת ההזדהות החברתית והלאומית.
 • פיתוח כישורים ותחומי עניין אישיים.

פרטי היזמ/ים

אודות היזמ/ים

יוסי מנקובצקי, מורה בביה"ס משנת 1998, ראש תחום תרבות ומחשבת-ישראל, מוביל מגמת "פילוסופיה ישראלית" 5 יח"ל לבגרות, רכז תוכנית "בארי" של מכון הרטמן בביה"ס.

אודות היזמ/ים

יוסי מנקובצקי 0545312334 Yomanco7@gmail.com

ד"ר איתן כהן 0545228326 Etan.Cohen@shi.org.il

כלים רלוונטים