rhondak-native-florida-folk-artist-_Yc7OtfFn-0-unsplash

שם הכלי:

רמות שונות של תרבות ארגונית
מתוך יוזמה:
רמות שונות של תרבות ארגונית

לתרבות הארגונית משקל מכריע בהטמעת הזהות הייחודית במוסד החינוכי.
מודל זה נותן מענה לתכנון מהלכים שיקדמו את הזהות הייחודית ברמות שונות של העמקה.
לכל רמה ניתן לתכנן פעולות מסוגים שונים שיאפשרו לזהות הייחודית להיטמע בתהליכים
הארגוניים והפדגוגיים במוסד החינוכי.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

הערכה שלפניכם כוללת: קובץ הסבר בנושא רמות שונות של תרבות ארגונית וקנווס עבודה.

קבצים להפעלת הכלי:

מצגת מלווה בנושא נרמות שונות של תרבות ארגונית:

רמות שונות של תרבות ארגונית

 

קנווס עבודה:

כלי לתכנון תרבות ארגונית

 

 

טיפים וחסמים