שלושת האופקים

מטרת כלי זה לאפיין את:
1. המציאות החינוכית הנוכחית סביב מגמות עתיד נבחרות,
2. עתיד רצוי באופק זמן נבחר תוך התמקדות במגמות עתיד נבחרות.
3. התנאים הנדרשים למעבר מאופק 1 (ההווה), לאופק 3 (העתיד).

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

הערכה שלפניכם כוללת: קובץ הסבר אודות שלושת האופקים, סרטון הרחבה ותבנית עבודה על פי מודל זה.

 

קבצים להפעלת הכלי:

מצגת מלווה:

3 האופקים


כלי עבודה:

שלושת האופקים מרחבי חינוך


דוגמה 1 לשימוש בכלי:

כלי שלושת האופקים – 3-11-2021 – זום-בה (1)


דוגמה 2 לשימוש בכלי:
Copy of שחף 3 האופקים


סרטון הסבר והרחבה:

https://youtu.be/_5KfRQJqpPU

 

טיפים וחסמים