״מתאים לי״ – מתנדבים בגנ״י

רבים מגלים נכונות להתנדבות ועבודה עם קטינים. לצערנו-אין די בכך, יש לוודא שהמועמדים מתאימים וראויים לעבודה עם ילדים בגילאי הגן. לשם כך נבנו מדדי התאמה לבחירת מתנדבים.

מטרת הכלי הינה ליצור הליך התאמה להתנדבות עם ילדים בהלימה לצרכי המעורבים ולשביעות רצונם, לשם יצירת שיתוף פעולה המביא לסיפוק והנעה לעבודה משותפת.

הרציונל של התכנית ״שלישי אישי״

קשישים רבים סובלים מבדידות ותחושת חוסר נחיצות ובמקביל, בידיהם ידע רב וכישורים רבים אשר יוכלו לתרום עמם לקהילה הסובבת אותם ולהיתרם מהעשייה.

לשם יצירה ופיתוח של קשר בין דורי וניצול הידע הרב הקיים בקרב הקשישים, יתקיימו מפגשים המעודדים משימות אתגר שיתופיות, שיח קולח, משחקים, יצירה, חוגים ויציאה משותפת לחללים חוץ-גניים.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:
 • נכונות לנתינה ולשיתוף פעולה של כל המעורבים– רשות מקומית, צוות הגן, ילדי הגן, הקשישים, הנהלת מועדון לקשיש.
 • הגדרת מדדים לבחירת מתנדבים, מדדים אלה יבחנו באמצעות ניתוח שאלונים הממולאים ע"י המועמדים להתנדבות, שיחות אישיות עם המועמדים והמלצת הנהלת המועדון לקשיש. להלן רשימת מדדי יסוד חיוניים אשר יבחנו על ידי צוות הגן:
  • נייד, אינו בעל מוגבלות פיזית
  • מגלה רצון לתרום ולעבוד עם ילדים
  • בעל תחומי עיסוק רלבנטיים לעבודה עם הילדים (שליטה במיומנויות מחשב, קריאה, מחול, מקצועות בריאות, וכ"ו)
  • הומלץ ע"י הנהלת המועדון, תוך התייחסות לשיח המקדים על מאפייני העבודה עם הילדים.
  • תעודת יושר+ אישור מהמשטרה על היעדר עבירות מין
  • צלול בדעתו
  • דובר/מבין עברית
הנחיות פעולה:
 • בחירת מועדון קשישים עצמאים
 • יצירת קשר עם הנהלת המועדון והצגה בפניו של המוצר והערך הנוסף לכלל המעורבים
 • הצגת מדדי הבחירה בפני הנהלת המועדון וקיום שיח מקדים
 • הצגת המיזם על ידי הנהלת המועדון בפני הקשישים
 • המלצת הנהלת המועדון על מתנדבים תוך הקפדה על המדדים ועל תעודת יושר
 • יצירת רשימת מועמדים להתנדבות וקיום ראיונות באופן מכיל, אוירה נינוחה והודיה על הנכונות לשיתוף פעולה (קיום המפגש ומתן טופס השאלון המאפשר לקשישים לשתף בנקודות שחשוב להם שנדע — ראו כאן הנחיות והמלצות לביצוע ראיון אישי עם מועמדמים).
 • ניתוח השאלון על ידי הגננת בנוסף לרשמים שלה מהשיחה האישית ולאחריו התייעצות עם הנהלת המועדון ועדכון בהחלטות
טיפים וחסמים
טיפים להפעלה מיטבית:

הדגישו והבליטו את הערכים הנלווים!

הבלטת הערכים הנלווים להתנדבות בגן הילדים תאפשר הגברת רוח ההתנדבות המשמעותית מצד הקשישים, תוערך על ידי קהילת באי הגן ותגביר את השותפות בין הקשישים, צוות הגן, הנהלת המועדון וילדי הגן.