AAR – מעגל הלמידה

מטרת כלי זה לתכנן ולעצב פעולות ומהלכים באמצעות שלב הציפייה, דרך ביצוע ההתנסויות ועד הרפלקציה לאחר ההתנסות כבסיס להמשך עבודה על הזהות הייחודית והיישומים שלה.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

הערכה שלפניכם כוללת: קובץ הסבר אודות רכיבי מעגל הלמידה AAR, אופן השימוש בהם, קנווס פעילות והקלטת מפגש.

קבצים להפעלת הכלי:

מצגת מלווה:

פיתוח מקצועי אפריל 2022 נבחרת.pptx (1)

קנווס עבודה:

קנווס AAR

קישור לסרטון הסבר:

https://www.youtube.com/watch?v=v-MWZJHWGio&ab_channel=YoniLevy

טיפים וחסמים