Classit
פלטפורמה דיגיטלית לתלמידים, ללמידה בניהול עצמי בליווי ותמיכה של המורה, וארגז כלים נלווה לקידום מיומנויות נדרשות (ניהול זמן, תכנון למידה, פיתוח מודעות לסביבת למידה מיטבית ועוד).
רקע ורציונל + מטרה

היוזמה כוללת מבחר דרכים ללמידה עצמאית ומותאמת, שמתוכן יכולים התלמידים לבחור מסלול למידה מותאם, כאשר המורה הוא מנחה, נוכח וזמין, אך התלמידים הם שמובילים את הלמידה.

אנו מבקשים לשים את התלמיד במרכז הבמה – לתת לו חלק באחריות על תהליך הלמידה שלו, ולאפשר לו להתקדם בהתאם לקצב האישי שלו. כך נוכל לשים את המיקוד על תהליך הלמידה עצמו, ולא על ההישגים או על חומר הלימוד.

קהלי יעד

מורים

תלמידים – בכל הגילאים ובכל המקצועות. 

היוזמה נוסתה בחטיבות ביניים.

יישום - עקרונות והנחיות פעולה צעד אחר צעד

כל תלמיד שולט בקצב הלמידה שלו. מערכת חכמה מאפשרת למורה לצפות בהתקדמות התלמיד במהלך השיעור, ולהתאים את המשימות לרמות השונות של התלמידים בכיתה.

ניתן לראות את מערכת קלסית כאן.

פנייה אישית למשתמש
פרטי מוסד חינוכי
שם בית הספר:
חט"ב מג'דל שמס
סמל מוסד:
247858
יישוב:
מג'דל שמס
אתר אינטרנט:
שם המנהלת:
אימן ספדי
טלפון:
דוא"ל:

אודות מוס"ח

פרטי היזמ/ים

אודות היזמ/ים

מוביל פיתוח מטעם בית הספר: עלאא מלי

אודות היזמ/ים

גל אורון, 0523973402 gal@galoron.com

כלים רלוונטים
לוגו_classit קלסית

מד רעש

המחשה של מצב הרעש בכיתה לתלמידים ע"י חיווי מיידי