1

שם הכלי:

בניית חבילת לימוד לסרט דוקומנטרי
מתוך יוזמה:
בניית חבילת לימוד לסרט דוקומנטרי

כלי לבניית חבילה לסרט דוקומנטרי: הצעת תבנית, הוראות הפעלה וטיפים לשימוש בסרט דוקומנטרי, כבסיס ללמידה ולשיח משמעותי עם התלמידים על נושא הסרט. הכלי מתאים למורים מכל שכבות הגיל.

הוראות שימוש
תנאים מקדימים נדרשים:

נדרש זמן הכנה על ידי המורה, לצורך התאמת הפעילות לכיתה בהתאם לשיקול דעתה.ו.

נדרשת גישה לאתר מובילנד או גישה לסרט בדרך אחרת.

נדרשת אפשרות להקרנת הסרט לתלמידים.

הנחיות פעולה:
  1. בחירת הסרט בו נרצה לעסוק
  2. חלוקה לפרקים, בהתאם לאורך ואופי הסרט.
  3. בניית חבילת לימוד. ניתן להשתמש בתבנית המוצעת (פירוט במסמך המצורף):

א. על הסרט

ב. על היוצרים

ג. פעילויות הכנה לפני צפייה –  ידע, עמדות, יצירת עניין וסקרנות

ד. פעילות במהלך הצפייה 

ה. פעילות לאחר הצפייה, לעיבוד הנושא והעמקה

ו. שאלות הרחבה

ז. ציטוטי מפתח

קישורים לחומרים נלווים:doco-cham-building-documentary-lesson-plan
קבצים להפעלת הכלי:

חבילת למידה: מיידן

חבילת למידה: טהורה לעד

חבילת למידה: להיות כמו אבי

טיפים וחסמים
טיפים להפעלה מיטבית:

למידה דרך סרטים יכולה להשתלב בלימודי מקצוע מסויים או כחלק משיעורי מחנך/כישורי חיים וכו'.

ניתן להתייחס לחבילות כאל לימודי העשרה, שאינם תחומים למקצוע ספציפי.

משך הזמן ללימוד סרט הוא גמיש, ונתון לשיקול דעת המורה.

חסמים ואיך התמודדתם איתם:

שימו לב — הקרנת סרט בפני תלמידים מחייבת הסדרת נושא זכויות היוצרים.

  • ניתן להסדיר הקרנות ישירות דרך היוצרים.

כל חומרי "כאן 11" שזמינים באתר התאגיד, מותרים לשימוש בבתי הספר.